Питання/Відповіді

20 липня 2022

1.Чи зберігається право на щорічну відпустку за демобілізованим працівником?

Так. Після повернення на роботу демобілізований працівник має право на щорічну відпустку. Оскільки положенням статті 82 КЗпП України встановлено, що до стажу роботи, який дає право на щорічну основну відпустку, зараховується, зокрема, час, коли працівник фактично не працював, але за ним, згідно із законодавством, зберігалося місце роботи (посада). Таким чином, період військової служби зараховується працівнику до стажу, який дає йому право отримати щорічну відпустку за місцем роботи.

2.До підприємства надійшов е – лікарняний на мобілізованого працівника. Чи потрібно підприємству оплачувати цей листок непрацездатності?

Ні. Оскільки, мобілізований працівник обліковується у військовій частині, де йому і оплатять е-лікарняний. На підприємстві за працівником призваними на військову службу вже зберігається середній заробіток на весь період служби (статті 119 Кодексу законів про працю України), тому оплачувати цей лікарняний не потрібно.

У протоколі засідання комісії (уповноваженого) з соціального страхування робиться відмітка про відмову в оплаті листка непрацездатності з позначкою (увільнений у зв’язку з проходженням військової служби на підставі наказу № ….).

3.Чи можна відкликати працівника із відпустки без збереження заробітної плати?

Ні не можна. Ст. 79 КЗпП України та ст. 12 Закону України «Про відпустки» встановлено, що відкликати працівника з відпустки можна лише тоді, коли йому надано щорічну відпустку.

Крім того, відкликати працівника з щорічної відпустки можливо лише за його згодою і лише в окремих випадках:

– відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків;

– відвернення нещасних випадків, простою;

– відвернення загибелі чи псування майна підприємства, установи, організації;

– в інших випадках, передбачених законодавством.

Відкликання працівника з інших видів відпусток не дозволяється. Тож якщо працівнику було надано відпустку без збереження заробітної плати, відкликати його з такої відпустки – не можна.

4.Що робити роботодавцю, якщо трудова книжка працівника обгоріла?

Якщо трудова книжка обгоріла, або її загубили на підприємстві, то роботодавець має оформити її дублікат. Відповідно пункту 5.5 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затверджена наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 № 58 якщо трудова книжка (вкладиш до неї)  стала непридатною (обгоріла, розірвана, забруднена і та інше), то власник або уповноважений ним орган за останнім місцем роботи видає працівнику дублікат трудової книжки (вкладиш до неї).

При цьому на першій сторінці трудової книжки, що стала непридатною, робиться  надпис “Замість видано дублікат”, а книжка повертається її власнику. При працевлаштуванні на нове місце роботи працівник зобов’язаний пред’явити дублікат трудової книжки.