Проведена нарада на підприємствах області

20 липня 2022

Фахівцями відділу управління Держпраці проведена нарада з питань погодження робочих проєктів на розробку родовищ корисних копалин на підприємствах ТОВ «Єристівський ГЗК», ТОВ «Біланівський ГЗК», ПрАТ «Полтаський ГЗК».

Під час заходу  обговорили питання виконання проєктів для розробки родовищ корисних копалин з урахуванням всіх вимог законодавчих та нормативних актів України, зокрема вимог НПАОН 00.0-1.01-85 «Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин», НПАОН 74.2-1.07-21 «Правила виконання маркшейдерських робіт під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин», НПАОН 00.0-7.06-20 «Вимоги щодо забезпечення заходів охорони об’єктів поверхні в умовах шкідливого впливу гірничих робіт», а також НПАОП 0.00-1.24-10 «Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом».

Також  нагадали про необхідність посилення контролю за організацією безпечного ведення робіт підвищеної небезпеки, відповідно до вимог діючих нормативно-правових актів та нормативних актів з охорони праці, в умовах дії військового стану та про дотримання вимог безпеки при оголошенні повітряної тривоги і необхідності знаходження у сховищах або укриттях, зазначених у наказах по підприємствах.