Нормативна база

Основні нормативно-правові акти, якими керується у своїй діяльності Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці

 

Положення про Державну службу України з питань праці.

Положення про Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці

 

Закони України та укази Президента України

 

Конституція України

Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 р. №322-VIII

Кодекс України про надра від 27 липня 1994 р. №132/94-ВР

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 р. №8073-Х

Закон України від 21 березня 1991 р. №875-XII “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”

Закону України від 10 грудня 2015 р. №889-VIII “Про державну службу“

Закон України від 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII “Про охорону праці”

Закон України від 5 липня 2012 р. №5067-VI “Про зайнятість населення”

Закон України від 03 липня 1991 р. №1282-XII “Про індексацію грошових доходів населення”

Закон України від 01 липня 1993 р. №3356-XII “Про колективні договори і угоди”

Закон України від 24 березня 1995 р. №108/95-ВР “Про оплату праці”

Гірничий Закон України від 06 жовтня 1999 р. №1127

Закон України від 17 травня 2001 р. №2407-ІІІ “Про акредитацію органів з оцінки відповідності”

Закон України від 12 липня 2001 р. №2665-ІІІ “Про нафту і газ”

Закон України від 30 червня 1993 р. №3353-XII “Про дорожній рух”

Закон України від 15 травня 1996 р. №192/96-ВР “Про трубопровідний транспорт”

Закон України від 02 жовтня 1996 р. №393/96-ВР “Про звернення громадян”

Закон України від 06 вересня 2005 р. №2806-IV “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”

Закон України від 18 січня 2001 р. №2245-ІІІ “Про об`єкти підвищеної небезпеки”

Закон України від 23 грудня 2004 р. №2288-IV “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення”

Закон України від 03 липня 1996 р. №270/96-ВР “Про рекламу”

Закон України від 15 листопада 1996 р. №504/96-ВР “Про відпустки”

Закон України від 23 вересня 1999 р. №1105-XIV “Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування”

Закону України від 04 квітня 2013 р. №178-VII “Про затвердження Загальнодержавної соціальної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2014-2018 роки“

Закон України від 24 лютого 1994 р. №4004-XII “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

Закон України від 19 жовтня 2000 р. №2050-III “Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплат”

Закон України “Про запобігання корупції”

Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”

Закон України “Про інформацію”

Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Закон України від 8 вересня 2004 р. №1986-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №129 1969 року про інспекцію праці в сільському господарстві”

Закон України від 8 вересня 2004 р. №1985-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №81 1947 року про інспекцію праці у промисловості й торгів

Закон України від 02 грудня 2010 р. №2735-VI “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції”

Закон України від 06 вересня 2012 р. №5203-VI “Про адміністративні послуги”

Закон України від 15 січня 2015 р. №124-VІІІ “Про технічні регламенти та оцінку відповідності”

Закон України від 25 грудня 2015 р. №922-VIII “Про публічні закупівлі”

Закон України від 18 березня 2004 р. №1629-IV “Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”

Закон України від 01 липня 2004 р. №1967-IV “Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці №150 про адміністрацію праці: роль, функції та організація”

Закон України від 17 березня 2011 р. №3166-VI “Про центральні органи виконавчої влади”

Закон України від 05 червня 2014 р. №1315-VII “Про стандартизацію”

Закон України від 02 вересня 2008 р. №345-VI “Про підвищення престижності шахтарської праці”

Закон України від 02 вересня 2014 р. №1669-VII “Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції”

Закон України від 02 березня 2015 р. №222-VIII “Про ліцензування видів господарської діяльності”

Закон України від 02 грудня 2010 р. №2736-VI “Про загальну безпечність нехарчової продукції”

Закон України від 21 вересня 2006 2015 р. №185-V “Про управління обєктами державної власності”

Указ Президента України від 07 травня 2001 р. №292 “Про невідкладні заходи щодо прискорення погашення заборгованості із заробітної плати”

 Указ Президента України від 25 травня 2004 р. №576 ”Про невідкладні заходи щодо завершення погашення заборгованості із заробітної плати”

 

Постанови та розпорядження

 

Розпорядження КМУ від 05 вересня 2018 р. № 649-р “Про заходи, спрямовані на детінізацію відносин у сфері зайнятості населення”

Постанова Верховної Ради України від 14 квітня 2016 р. №1099-VIII “Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 р. №442 “Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці”

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. №59 “Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1997 р. №167 “Про затвердження

Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників державних підприємств, установ і організацій”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада 1997 р. №1290 “Про затвердження Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці”

Постанова кабінету Міністрів України від 14 липня 1999 р. №1262 “Про фінансове забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування та органів військового управління Збройних Сил”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. №1266 “Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. №956 “Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. №687 “Про затвердження Порядку проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки”

Постанова Кабінету Міністрів України від 06 січня 2010 р. №8 “Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. №921 “Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)”

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 р. №1017 “Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. №1107 “Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1397 “Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1400 “Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1401 “Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1404 “Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1406 “Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1407 “Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів”

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. №1410 “Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. №509 “Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення”

Постанова Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2014 р. №695 “Про затверження Програми діяльності Кабінету Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 р. №609 “Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України”

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 №461 «Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2001 №163 «Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 №937 «Про затвердження Порядку призначення пенсій за рахунок коштів підприємств та організацій окремим категоріям працівників за результатами атестації робочих місць за умовами праці»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2009 №307 «Про затвердження переліку робіт із шкідливими і важкими та особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, на яких встановлюється підвищений розмір оплати праці робітників підприємств з виробництва літальних апаратів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2005 №576 «Про затвердження переліку робіт із важкими, шкідливими та особливо шкідливими умовами праці у будівництві, на яких встановлюється підвищена оплата праці»

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.1998 №1960 «Про умови оплати праці працівників підприємств, установ і організацій державної ветеринарної медицини»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. №440 “Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця”

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2015 р. №96 “Про затвердження Положення про Державну службу України з питань праці”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 червня 2011 р. №521-р “Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою гірничого нагляду та промислової безпеки”

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 р. №347-р “Про віднесення цілісних майнових комплексів державних підприємств та установ до сфери управління Державної служби з питань праці“

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. №342 “Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю)”

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.2019 № 27 “Про затвердження Технічного регламенту обладнання, що працює під тиском”

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 802 „Про затвердження Технічного регламенту вибухових матеріалів промислового призначення”

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337 “Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві”

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.05.2020 № 352 “Про внесення змін до Положення про порядок надання гірничих відводів і Положення про Державну службу України з питань праці”

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 383 “Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, праці, зайнятості населення, зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю, здійснення державного гірничого нагляду Державною службою з питань праці”

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 207 “Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №771 “Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”

 

Накази

 

Про затвердження Покажчика нормативно-правових актів з охорони праці

Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою

Про затвердження Положення про організацію та здійснення державного гірничого нагляду, державного нагляду (контролю) у сфері промислової безпеки та охорони праці в системі Держгірпромнагляду України та уніфікованої форми Акта перевірки суб’єкта господарювання (виробничого об’єкта)

Про затвердження Порядку застосування Списків N 1 і N 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах

Про затвердження Порядків застосування Списків виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці

Про затвердження Показників та критеріїв умов праці, за якими надаватимуться щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов’язаних з негативним впливом на здоров’я шкідливих виробничих факторів

Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня

Про впорядкування умов оплати праці працівників Державної прикордонної служби України

Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення

Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу

Про затвердження Норм безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам загальних професій різних галузей промисловості

Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 27.10.2020  № 2161 “Про затвердження форм документів, що складаються при здійсненні заходів державного нагляду та контролю Державною службою України з питань праці”

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.05.2020 № 919 «Про затвердження форми попередження про відповідальність за порушення законодавства про працю»

Наказ Державної служби України з питань праці від 05.03.2021 № 45 “Про затвердження Інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію в Державній службі України з питань праці та її територіальних органах”

Наказ Державної служби України з питань праці від 05.03.2021 № 46  “Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію в Державній службі України з питань праці та її територіальних органах”

Наказ Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 26.11.2021 № 353 “Про склад та роботу комісії з перевірки зннань”

Наказ Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 12.01.2022 № 13 «Про внесення змін до наказу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області від 26.11.2021 № 353 «Про склад та роботу комісії з перевірки знань»»

 

Інші нормативно-правові акти

 

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 р. №41

Класифікатор професій ДК 003:2010, затверджений наказом Державного комітета України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 р. №327