Ринковий нагляд

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №771 “Про затвердження Технічного регламенту засобів індивідуального захисту”

НАДАННЯ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОГО РИНКОВОГО НАГЛЯДУ БЕЗОПЛАТНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ З ПИТАНЬ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РИНКОВОГО НАГЛЯДУ

Законами України “Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції та “Про загальну безпечність нехарчової продукції” встановлено правові та організаційні засади здійснення державного ринкового нагляду і контролю нехарчової продукції. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016″ №1069 “Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд” Державна служба України з питань праці визначена органом ринкового нагляду, до сфери відповідальності (контролю) якої віднесені:

 • прості посудини високого тиску;
 • ліфти і компоненти безпеки для ліфтів;
 • канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки;
 • обладнання що працює під тиском;
 • засоби індивідуального захисту;
 • вибухові матеріли промислового призначення;
 • обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах;
 • машини та устаткування;
 • рухоме обладнання, що працює під тиском;
 • знаки безпеки і захисту здоров’я працівників;
 • обладнання, що використовується ззовні приміщень.

Метою здійснення державного ринкового нагляду є вжиття заходів щодо нехарчової продукції, яка становить загрозу суспільним інтересам споживачів чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам чинного законодавства.

Законодавство України про ринковий нагляд розповсюджується на всіх суб’єктів господарювання, задіяних у постачанні продукції споживачу (користувачу): від виробника до кінцевого розповсюджувача по всьому ланцюгу. Перевіряються, зокрема, не суб’єкти господарювання, а виключно характеристики продукції та, за необхідності, умови її зберігання.


ЗАКОНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції
ЗАКОН УКРАЇНИ Про технічні регламенти та оцінку відповідності
ЗАКОН УКРАЇНИ Про загальну безпечність нехарчової продукції


ПОСТАНОВИ

ПОСТАНОВА КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1055 Про затвердження Технічного регламенту обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах

ПОСТАНОВА КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1025 Про затвердження Технічного регламенту простих посудин високого тиску

ПОСТАНОВА КМУ від 21 червня 2017 р. № 438 Про затвердження Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

ПОСТАНОВА КМУ від 25 листопада 2009 р. № 1262 Про затвердження Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров’я працівників + (Додатки 1-8)

ПОСТАНОВА КМУ від 14 жовтня 2009 р. № 1076 Про затвердження Технічного регламенту канатних доріг для перевезення пасажирів

ПОСТАНОВА КМУ від 31 серпня 2011 р. № 921 Деякі питання відшкодування суб’єктом господарювання вартості відібраних зразків нехарчової продукції та проведення їх експертизи (випробування)

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1398 Про затвердження Порядку функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик, та подання повідомлень для внесення до неї

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1400 Деякі питання захисту права споживачів (користувачів) щодо безпечності нехарчової продукції

ПОСТАНОВА КМУ від 05 жовтня 2011 р. № 1017 Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1397 Про затвердження Порядку функціонування національної інформаційної системи державного ринкового нагляду, внесення до неї відомостей і подання повідомлень

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1406 Питання реалізації та знищення використаних під час проведення експертизи (випробування) зразків нехарчової продукції, що були відібрані в межах здійснення державного ринкового нагляду

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1407 Про затвердження Методики вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів

ПОСТАНОВА КМУ від 28 грудня 2016 р. № 1069 Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1401 Про затвердження Порядку подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1403 Про затвердження Порядку здійснення державного контролю нехарчової продукції

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1404 Про затвердження ступенів ризику видів нехарчової продукції та критеріїв, за якими визначається належність нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику

ПОСТАНОВА КМУ від 26 грудня 2011 р. № 1410 Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання


Повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки

Форма повідомлення про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки

Про призупинку дії сертифіката перевірки/експертизи типу № UA.ТR035.В.001-17, від 25.01.2017 р.

До уваги керівників райдержадміністрацій та лікувально-профілактичних” закладів області!

Семінар щодо ролі райдержадміністрацій у державному ринковому нагляді

Семінар щодо ролі лікувально-профілактичних закладів в державному ринковому нагляді

Введення в обіг окремих засобів індивідуального захисту, необхідних для здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19


Головним управлінням Держпраці у Дніпропепертовській області розпочато перевірку ліфтів під час введення в експлуатацію, на відповідність вимогам Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 438.

Під час перевірки розглядалися питання:
застосування процедури оцінки відповідності ліфтів,
• складення Декларації про відповідність, маркування знаком відповідності технічним регламентам,
• нанесення монтажником на ліфті необхідного обсягу інформації та інші питання.

Також, у жовтні під час проведення планової перевірки характеристик продукції посадовими особами Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області було виявлено, що суб’єктом господарювання, що надає на ринку компоненти безпеки для ліфтів, не проведено відповідну процедуру оцінки відповідності: механізмам дверей шахти «LIFTKOM», механізмам дверей кабіни «LIFTKOM», буферам кабіни «LIFTKOM» та не складено декларацію про відповідність компонентів безпеки для ліфтів.

До зазначеного суб’єкта господарювання, за порушення діючого законодавства, застосовано штрафні санкції на загальну суму 153 000 грн.

Також розглянуто та винесено Рішення про застосування обмежувальних (корегувальних) заходів до продукції, яка не відповідала встановленим вимогам, шляхом усунення формальної невідповідності та приведення продукції у відповідність зі встановленими вимогами.

З метою запобігання введення в обіг та надання продукції на ринку, що не відповідає встановленим вимогам на території України, посадовими особами відділу проводяться перевірки ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів.

Ліфти, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, можуть бути введені в обіг і експлуатацію за умови їх відповідності вимогам цього Технічного регламенту, належного монтажу, технічного обслуговування та використання за призначенням.

Компоненти безпеки для ліфтів, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, можуть бути надані на ринку та введені в експлуатацію за умови відповідності вимогам цього Технічного регламенту та належного вмонтування, технічного обслуговування та використання за призначенням.

Для фахівців лікувально-профілактичних закладів проведено наради щодо ролі лікувально-профілактичних закладів у державному ринковому нагляді.

Протягом 2020 року заступником начальника відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Матюшкіним А.В. та головним державним інспектором відділу експертної роботи, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Баранець О.В. проведено превентивні заходи щодо ролі лікувально-профілактичних закладів у державному ринковому нагляді в комунальному некомерційному підприємстві “Дніпропетровська міська клінічна лікарня №16″ ДОР”, в комунальному підприємстві “Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова” ДОР”, в комунальному некомерційному підприємстві “Міська Клінічна Лікарня №2”, в комунальному підприємстві “Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня” ДОР”.

На нарадах було наголошено, що у відповідності до Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 лікувально-профілактичні заклади, до яких звернулися або були доставлені потерпілі внаслідок нещасних випадків, протягом доби надсилають письмове повідомлення за встановленою формою (додаток 1 до Порядку), зокрема, про кожний нещасний випадок, що стався внаслідок споживання (користування) нехарчової продукції – до органу державного ринкового нагляду у відповідній сфері відповідальності.

Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 №1069 “Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд” Державна служба України з питань праці визначена органом ринкового нагляду, до сфери відповідальності (контролю) якої віднесені:

 • прості посудини високого тиску;
 • ліфти і компоненти безпеки для ліфтів;
 • канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки;
 • обладнання що працює під тиском;
 • засоби індивідуального захисту;
 • вибухові матеріли промислового призначення;
 • обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах;
 • машини та устаткування;
 • рухоме обладнання, що працює під тиском;
 • знаки безпеки і захисту здоров’я працівників.