Загальна інформація

Законодавчою основою діяльності ринкового нагляду в Україні є:

Ринковий нагляд забезпечує контроль продукції, що розміщена на ринку України, за винятком продукції та послуг, зазначених в  частині п’ятій статті 2 Закону, з метою недопущення розміщення на ринку України продукції, що не відповідає вимогам Законодавства України в галузі технічного регулювання.

Ринковий нагляд інформує населення про продукцію, стосовно якої встановлено, що вона не відповідає вимогам Законодавства України в галузі технічного регулювання, в тому числі технічним регламентам.

Основні принципи, за якими забезпечує свою діяльність та контроль продукції ринковий нагляд встановлено в статті 5 Закону.

Заходи, які можуть бути вжиті ринковим наглядом встановлено в статті 22 Закону.

Ринковий нагляд в Україні забезпечують органи державного ринкового нагляду.

Орган державного ринкового нагляду – центральний орган виконавчої влади, який має свої регіональні відділення, що реалізує державну політику у сфері державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності, що визначається відповідно до Закону.

Переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють контроль, затверджено Постановою Кабінету міністрів України від 28.12. 2016 р. № 1069.