Доступ бо публічної інформації

Доступ до публічної інформації регламентується Законом України “Про доступ до публічної інформації”

Порядок складення, подання та розгляду запитів на отримання публічної інформації, розпорядниками якої є Державна служба України з питань праці та її територіальні органи затверджено наказом Міністерства економіки України від 23.11.2022 №4813 ”Про затвердження Порядку складання, подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань праці або її територіальні органи, та форми запиту на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань праці або її територіальні органи”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.12.2022 №1543/38879.

Реалізація прав громадян на доступ до публічної інформації забезпечується відділом звернення громадян та доступу до публічної інформації управління організації документообігу та контролю Державної служби України з питань праці.

Надання публічної інформації Державною службою України з питань праці здійснюється у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

 • Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є;
 • Загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;
 • Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Звернутися до Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці :

– надіслати письмовий запит поштою на адреси:

 • Поштова адреса: 49107, м. Дніпро, вул.Європейська, 15;
 • Поштова адреса: 25006, м. Кропивницький, вул. Театральна, 24, п/с 1/37;
 • Поштова адреса: 69032, м. Запоріжжя, Північне шосе, 25;

– надіслати електронною поштою на адресу: dn@dsp.gov.ua

Прохання, надіславши запит на електронну адресу, переконатись в його отриманні.

– надати запит особисто або через уповноважену особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства, за адресами:

 • м. Дніпро –  вул.Європейська, 15, (понеділок-четвер – з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва – з 12.00 до 12.45), телефон (098)772-92-12.

Поштова скринька для звернень: dn@dsp.gov.ua

 • м. Кропивницький –  вул. Театральна, 24, п/с 1/37; (понеділок-четвер – з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва – з 12.00 до 12.45), телефон(0522) 32-02-83.

Поштова скринька для звернень: zvern@kr.dsp.gov.ua     dn@dsp.gov.ua

 • м. Запоріжжя – Північне шосе, 25; (понеділок-четвер – з 8.00 до 17.00, п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва – з 12.00 до 12.45), телефон  (061) 226-22-45.

Поштові скриньки для звернень: zvern@zp.dsp.gov.ua     dn@dsp.gov.ua

Форма для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Форма запиту на отримання публічної інформації, що знаходиться у володінні Державної служби України з питань праці та її територіальних органів

Термін розгляду запитів на інформацію

Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на інформацію

Відповідно до статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

 1.  розпорядник інформації не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 2.  інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої статті 6 цього Закону;
 3.  особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила передбачені статтею 21 Закону фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком;
 4.  не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону.

Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації.

Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов’язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік терміну розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 1.  прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 2.  дату відмови;
 3.  мотивовану підставу відмови;
 4.  порядок оскарження відмови;
 5.  підпис.

Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовий формі.

Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено:

 1.  прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
 2.  дату надсилання або вручення повідомлення про відтермінування;
 3.  причини, у зв’язку з якими запит на інформацію не може бути задоволений у встановлений цим Законом термін;
 4.  термін, у який буде задоволено запит;
 5.  підпис.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Порядок розгляду запитів на публічну інформацію в Державній службі України з питань праці та її територіальних органів Переглянути

Закон України «Про інформацію»

Закон України «Про доступ до публічної інформації»

Закон України «Про звернення громадян»

Указ Президента України № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 «Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»

Наказ Міністерства економіки України від 23.11.2022 № 4813 “Про затвердження Порядку складання, подання запитів на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань праці або її територіальні органи, та форми запиту на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань праці або її територіальні органи”

Наказ Мінсоцполітики від 16.11.2016 №1339 “Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній службі України з питань праці та її територіальних органах”