Завершено проведення планової перевірки стану промислової безпеки та охорони праці Регіональної філії «Придніпровська Залізниця»

12 лютого 2019

Під керівництвом Державної служби України з питань праці завершено прове-дення планової перевірки стану промислової безпеки та охорони праці Регіона-льної філії «Придніпровська Залізниця»  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Укрзалізниця»,  місцезнаходження ВП: 49602, Дніпропетровська область, місто Дніпро, Центральний район, проспект імені Дмитра Яворницького, буди-нок, 108 та її структурних підрозділів.

Під час роботи комісії було перевірено виконання вимог Закону України «Про охорону праці». Наявність, функціонування та ефективність роботи «Системи управління охороною праці підприємства» (СУОП). Вико¬нання посадовими особами обов’язків, передбачених СУОП Регіональної філії «Придніпровська залізниця». Наявність та виконання заходів із створення безпечних і нешкідли-вих умов праці. Забезпечення працюючих засобами колективного та індивідуа-льного захисту. Проведення навчання  і перевірки знань з питань охорони праці керівників, відповідальних посадових осіб,  головних спеціалістів, спеціалістів служб і служби охорони праці, працівників. Організація і проведення інструктажів з питань охорони праці. Організація, допуск та безпечне виконання робіт. Проведення медичних оглядів працівників. Гігієна праці.

Проведено аналіз виробничого травматизму, аналіз дорожньо-транспортних пригод,  виконання заходів щодо усунення причин нещасних випадків.

В структурних підрозділах регіональній філії «Придніпровська залізниця» АТ «Укрзалізниця»,  що розташовані на території Дніпропетровської області   категорійних аварій, категорійних пожеж або надзвичайних ситуацій техноген-ного характеру  не зареєстровано.

Разом з тим, під час планової перевірки фахівцями ГУ Держпраці у Дніпропет-ровській області надавалось консультативно-роз’яснювальна допомога.

До відома працівників філії доведена інформація про стан виробничого травматизму по області, по Україні та по галузі у 2018 році.

За результатами перевірки головному інженеру – першому заступнику директора регіональної філії «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця» Гавриленко Сергію Олександровичу вручено Акт від 25.01.2019 № 4/5.4-03  та обов’язковий до виконання припис від 01.02.2019 № 4/5.4-03 і запропоновано:
•    розробити заходи щодо усунення виявлених під час планової перевірки порушень вимог нормативно-правових актів з промислової безпеки і охорони праці, призначити відповідальних виконавців;
•    усунути виявлені порушення зазначені в приписі, у встановлені терміни;
•    направити письмові повідомлення (копії матеріалів, що підтверджують усунення виявлених порушень зазначених в приписі) на адресу Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області: індекс 49107, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Казакова, буд 3, згідно встановлених термінів;
•    підвищити контроль за проведенням роботи в службах філії, наявністю та веденням  документації  з охорони праці ,  з  боку служби охорони праці підприємства за дотриманням СУОП  в  РФ «Придніпровська залізниця» АТ «Українська залізниця».