Спільна нарада Рад фахівців служб охорони праці металургійних і машинобудівних підприємств

12 лютого 2019

З метою обговорення актуальних питань щодо попередження виробничого травматизму, якість проведення розслідувань комісіями підприємства нещасних випадків на виробництві,  введення в 2018  році нових законів та нормативно-правових актів з охорони праці та прийняття Кабінетом Міністрів України Концепції реформування системи управління охорони праці в Україні, під егідою відділу нагляду в металургії та машинобудуванні Управління нагляду в промисловості і на об`єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області відбулася спільна нарада Рад фахівців служб охорони праці металургійних і машинобудівних підприємств.

До участі у заході були запрошені заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Дніпропетровському регіоні Ірина Біланинець, головний технічний інспектор з охорони праці Дніпропетровського обласного комітету ПМГУ Анатолій Кожем’яка, головний редактор журналу «Технополіс» Анатолій Кожушко.

Під час наради начальник відділу нагляду в металургії та машинобудуванні Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Ольга Бондаренко провела аналітичний огляд випадків виробничого травматизму за 2018 рік, розглянула основні причини травмування та звернула увагу на важливість дотримання вимог промислової безпеки та охорони праці на підприємствах металургійної і машинобудівної галузі. Також був зроблений серйозний аспект на неякісному проведенні розслідувань нещасних випадків на виробництві які проводять підприємства. Ольга Бондаренко наголосила: «Безпека працівника на виробництві, його соціальний захист – є пріоритетними і завжди повинні бути на першому місці. А це можливо завдяки належній роботі служби охорони праці. Адже, в більшості нещасних випадків причинами травмувань є саме організаційні причини, що свідчить про недостатню обізнаність працівників в питаннях охорони праці – а причиною тому є саме неналежна робота відповідних служб підприємства, відсутність проведення інструктажів та систематичного навчання працівників, що може, на жаль, призвести до фатальних обставин на виробництві».

Окремою частиною наради заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Дніпропетровському регіоні Біланинець Ірина зосередила увагу всіх присутніх на наданню роз’яснення щодо здійснення інспекційних відвідувань юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю. Зосереджено увагу присутніх на підставі проведення інспекційних відвідувань та строків здійснення контрольних заходів. Разом з тим, роботодавців проінформовано про заходи впливу, що вживатимуться інспекторами у разі порушення вимог трудового законодавства та фінансову відповідальність за використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин.

Також на нараді досить продуктивно пройшло обговорення зміни в законодавстві та введення в дію нових нормативно-правових актів з охорони праці, а саме: «Правил охорони праці під час експлуатації навантажувачів», Критеріїв за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки Державною службою з надзвичайних ситуацій та інших документів.

Серед учасників Ради викликала велика зацікавленість і різнобічне обговорення в якому прийняв участь і головний редактор журналу «Технополіс» Анатолій Кожушко, щодо прийняття в грудні 2018 року Кабінетом Міністрів України Концепції реформування системи управління охорони праці в Україні, яка визначає принципи, основні напрямки та завдання побудови системи організації безпеки та гігієни праці в Україні на основі ризикоорієнтованого підходу для забезпечення стандартів Європейського Союзу.

По закінченню наради Голова Ради фахівців служб охорони праці металургійних підприємств Анатолій Тертишний нагадав представникам підприємств, що у разі необхідності фахівці Головного управління готові надати дорадчу допомогу та закликав до співпраці задля уникнення порушення чинного законодавства України з питань охорони праці, а найголовніше – попередження травмування та збереження життя працівників.