Питання – відповідь: Чи можливо відкликати раніше подану заяву про звільнення за угодою сторін

16 червня 2021

До Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області за консультацією звернулася жінка з питанням можливості відкликання раніше поданої заяви про звільнення за угодою сторін.

Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області громадянці було надано роз’яснення про те, що звільнення за угодою сторін не є одноосібним рішенням працівника, вона передбачає домовленість між працівником та роботодавцем про час та умови звільнення. Ініціатором звільнення може бути як працівник, так і роботодавець.

У Кодексі законів про працю України відсутня пряма норма, яка б регулювала питання відкликання працівником заяви про звільнення за угодою сторін. Для цього потрібна взаємна згода обох сторін – як працівника так і роботодавця на відкликання заяви. Але у пункті 8 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 р. № 9 роз’яснено, що за наявності домовленості між працівником і роботодавцем про припинення трудового договору за п. 1 ч.1 ст. 36 Кодексу законів про працю України (за угодою сторін) договір припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може мати місце лише за взаємної згоди про це роботодавця та працівника.

Якщо не буде згоди роботодавця на відкликання заяви працівника, про попереднє звільнення за угодою сторін, то власник або уповноважений ним орган має право звільнити працівника за п.1 ч.1 ст. 36 Кодексу законів про працю України, так як при поданні заяви на звільнення між працівником та роботодавцем була досягнення відповідна угода про звільнення.