Процедура оцінки відповідності засобів індивідуального захисту. Внутрішній контроль виробництва (модуль А)

30 листопада 2023

☝️Згідно з вимогами Технічного регламенту засобів індивідуального захисту під час введення в обіг засобів індивідуального захисту (далі – ЗІЗ) виробник повинен провести належну процедуру оцінки відповідності або доручити її проведення відповідному органу з оцінки відповідності.

Відповідна процедура з оцінки відповідності проводиться відповідно до категорій ризиків від яких ЗІЗ призначені захищати користувачів (І, II, III).

Відповідно внутрішній контроль виробництва (модуль А) застосовується до категорії ризиків І.

📝Внутрішній контроль на виробництві є процедурою оцінки відповідності, відповідно до якої виробник зобов’язаний:

  • скласти технічну документацію, визначену в додатку II до Технічного регламенту (опис ЗІЗ, оцінка ризиків, інструкція, перелік суттєвих вимог, що застосовані до ЗІЗ та інше);
  • вжити всіх необхідних заходів для того, щоб виробничий процес та його моніторинг забезпечували відповідність виготовлених ЗІЗ технічній документації суттєвим вимогам щодо безпеки та охорони здоров’я та вимогам Технічного регламенту;
  • нанести маркування на кожен окремий ЗІЗ та скласти декларацію про відповідність моделі ЗІЗ та зберігати її разом з технічною документацією.