У Кривому Розі провели семінар-нараду щодо вимог Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів

09 червня 2023

Під час заходу було роз’яснено, ліфти та компоненти безпеки для ліфтів, на які поширюється дія цього Технічного регламенту, повинні відповідати суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки.

✔Виробник – будь-яка фізична чи юридична особа (резидент чи нерезидент України), яка виготовляє компонент безпеки для ліфтів або доручає його розроблення чи виготовлення та реалізує такий компонент безпеки для ліфтів під своїм найменуванням або торговельною маркою.

✔Монтажник – це фізична чи юридична особа, яка бере на себе відповідальність за розроблення, виготовлення, монтаж і введення в обіг ліфта.

📝Монтажник відповідає за розробку, виготовлення, монтаж і введення в експлуатацію ліфта та повинен:

  • Переконатися, що ліфт відповідає суттєвим вимогам щодо охорони здоров’я та безпеки під час його введення в експлуатацію, провести відповідну процедуру оцінки відповідності або мати результати оцінки.
  • У разі підтвердження відповідності ліфта вимогам, монтажник повинен скласти декларацію про відповідність, включити її до супровідної документації ліфта та нанести на нього знак відповідності технічними регламентами.
  • Зберігати технічну документацію, декларацію про відповідність та документи щодо схвалення системи управління якою протягом 10 років після введення ліфта в експлуатацію.
  • Враховувати ризики, які становить ліфт, та розглядати звернення споживачів (користувачів), досліджувати ліфти, які не відповідають вимогам, і вести облік таких звернень і ліфтів.
  • Забезпечити наявність позначення типу, номера партії чи серійного номера або іншого елемента, що дозволяє ідентифікувати ліфт.
  • Вказувати на ліфті своє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстровану торгову марку (знак для товарів і послуг) та контактну поштову адресу, вказуючи єдине місце звернення до монтажника. Контактні дані повинні бути надані відповідно до закону про порядок застосування мов.
  • Супроводжувати ліфти інструкціями, які складені відповідно до закону про порядок застосування мов. Інструкції та маркування повинні бути зрозумілими та очевидними.
  • У випадку виявлення невідповідності ліфта вимогам технічного регламенту, монтажники повинні негайно вжити деякі заходи для приведення ліфта у відповідність. Якщо ліфт створює ризик, монтажники повинні повідомити відповідний орган державного ринкового нагляду та надати йому детальну інформацію про невідповідність та проведені заходи.
  • Надавати органу державного ринкового нагляду на вмотивований запит всю інформацію та документацію, необхідну для доведення відповідності щодо вимог технічного регламенту.