Порядок проведення характеристик продукції

02 квітня 2024

Відповідно постанови КМУ від 08 березня 2024 р. № 261 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303 і від 3 травня 2022 р. № 550» дозволив проведення заходів державного ринкового нагляду щодо машин та устаткування в частині їх відповідності вимогам Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62.

Тому фахівці відділу ринкового нагляду Південно-Східного міжрегіонального управління інформують щодо порядку проведення перевірок характеристик продукції відповідно до ЗУ «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (далі – Закону).

Під час проведення перевірок характеристик продукції проводиться перевірка документів, у разі необхідності – обстеження зразків продукції.

При проведенні перевірок характеристик продукції органи ринкового нагляду враховують ступінь ризику, який може становити відповідна продукція, а також відомості, що містяться у зверненнях споживачів (користувачів) про захист їх права на безпечність продукції, та іншу інформацію щодо продукції.

Органи ринкового нагляду проводять планові та позапланові перевірки характеристик продукції.

Планові перевірки характеристик продукції проводяться у розповсюджувачів цієї продукції, а позапланові – у розповсюджувачів та виробників такої продукції.

Перевірки характеристик продукції проводяться на підставі наказів (рішень) органів ринкового нагляду та направлень на проведення перевірки. У разі одержання інформації про надання на ринку продукції, що становить серйозний ризик, відповідні накази (рішення) та направлення видаються і оформлюються невідкладно.

Перевірки характеристик продукції проводяться:

 • у торговельних та складських приміщеннях суб’єктів господарювання;
 • у місцях введення продукції в експлуатацію (якщо відповідність продукції певним встановленим вимогам може бути визначена лише під час введення її в експлуатацію);
 • за місцем проведення ярмарку, виставки, показу або демонстрації продукції в інший спосіб;
 • у місцях зберігання під митним контролем продукції, митне оформлення якої призупинено за результатами контролю продукції;
 • за місцезнаходженням органу ринкового нагляду.

Під час перевірки характеристик продукції перевірці підлягають такі документи (їх копії) та інформація:

 • декларація про відповідність;
 • супровідна документація, що додається до відповідної продукції (включаючи інструкцію щодо користування продукцією);
 • загальний опис продукції , а також повний склад технічної документації на відповідну продукцію, передбачений технічним регламентом;
 • документи щодо системи якості чи системи управління якістю;
 • висновки експертиз та протоколи випробувань зразків відповідної продукції, відібраних (узятих) у межах здійснення ринкового нагляду і контролю продукції;
 • документи, що дають змогу відстежити походження відповідної продукції та її подальший обіг (товарно-супровідна документація або договори).
 • документи і матеріали щодо стану виконання суб’єктом господарювання рішення про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, у тому числі в межах моніторингу дій суб’єктів господарювання, що вживаються ними для вилучення відповідної продукції з обігу та/або її відкликання;
 • повідомлення та інша інформація, надана суб’єктами господарювання, митними органами, органами з оцінки відповідності згідно з положеннями цього Закону та Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”

Строк проведення перевірки характеристик продукції не може перевищувати у розповсюджувача цієї продукції чотирьох робочих днів, у виробника такої продукції – п’яти робочих днів.