Особливості працевлаштування неповнолітніх

17 червня 2021

До Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області звернувся громадянин з питання надання роз’яснення щодо можливого прийняття на роботу неповнолітніх осіб.

Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області даній особі було надано роз’яснення, що у відповідності до вимог статті 187 Кодексу законів про працю України – неповнолітніми вважаються особи, що не досягли вісімнадцяти років, але у трудових відносинах вони прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються пільгами, встановленими законодавством України. А саме: не допускається прийняття на роботу осіб молодше 16 років, але як випадок, допускається прийняття на роботу осіб, які досягли 15 років, але лише за згодою одного із батьків. Крім того допускається прийняття на роботу учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів для виконання легкої роботи, що не завдає шкоди здоров’ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними чотирнадцятирічного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює. На кожному підприємстві, в установі, організації повинен бути спеціальний облік працівників, які не досягли вісімнадцятирічного віку, із зазначенням дати їх народження.

Згідно зі статтею 191 Кодексу законів про працю України – особи молодше вісімнадцяти років приймаються на роботу лише після попереднього медичного огляду. У подальшому, до досягнення 21 року, вони також підлягають щорічному обов’язковому медичному огляду. Проходження попереднього медичного огляду регулюється Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я від 21 травня 2007 р. № 246 (далі — Порядок № 246). При цьому пунктом 3.10 Порядку № 246 передбачено, що роботодавець може приймати неповнолітнього лише після попереднього медичного огляду. Для його проведення він повинен укласти або вчасно поновити договір про медичне обслуговування із закладом охорони здоров’я та надати йому список працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду (п. 2.4 Порядку № 246). Якщо такий договір укладено, роботодавець видає неповнолітньому направлення на обов’язковий попередній медогляд за формою, наведеною в додатку 3 до пункту 2.4 Порядку № 246. Після проходження огляду, медичною комісією працівнику надається медична довідка, за формою зазначеною в додатку 8, яка в подальшому неповнолітнім повинна надаватися роботодавцю, для підтвердження проходження ним медичного огляду (пункт 2.16 Порядку № 246.

Якщо медичні протипоказання відсутні, неповнолітнього можна приймати на роботу на обумовлену посаду. Якщо ж висновок комісії буде міститись протипоказання щодо роботи особи на конкретній посаді, оформлювати неповнолітнього на роботу не можна, оскільки це суперечить законодавству.

При цьому, при прийнятті на роботу осіб молодше вісімнадцяти років, забороняється застосування їхньої праці на важких роботах і на роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах Забороняється також залучати осіб молодше вісімнадцяти років до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми. Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також граничні норми підіймання і переміщення важких речей особами молодше вісімнадцяти років затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці (стаття 190 Кодексу законів про працю України).