Обов’язки уповноважених представників

12 червня 2023

🧍Уповноважений представник – будь-яка фізична чи юридична особа – резидент України, яка одержала від виробника письмове доручення діяти від його імені стосовно визначених в цьому дорученні завдань.

Посадовці відділу ринкового нагляду Південно-Східного міжрегіонального управління під час проведення превентивного заходу щодо розповсюдження безпечної нехарчової продукції, що підпадає під дію Технічного регламенту засобів індивідуального захисту роз’яснили обов’язки уповноважених представників:

  • уповноважений представник повинен виконувати завдання, визначені у дорученні, отриманому від виробника;
  • зберігання декларації про відповідність ЗІЗ і технічної документації для надання їх на запит органів державного ринкового нагляду протягом 10 років після введення ЗІЗ в обіг;
  • надання на вмотивований запит органу державного ринкового нагляду всієї інформації та документації, необхідної для доведення відповідності ЗІЗ.