Обов’язки розповсюджувачів рухомого обладнання, що працює під тиском під час консультування у м. Дніпро

07 вересня 2023

🔰Фахівцями відділу ринкового нагляду Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці проведено інформаційно – роз’яснювальну роботу щодо відповідності нехарчової продукції, яка підпадає під дію Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском.

📚Під час превентивного заходу представникам магазину було роз’яснено обов’язки розповсюджувачів щодо рухомого обладнання, що працює під тиском, а саме:

  • розповсюджувачі надають на ринку рухоме обладнання, що працює під тиском, яке відповідає встановленим вимогам Технічного регламенту;
  • перед наданням рухомого обладнання, що працює під тиском, на ринку, розповсюджувачі пересвідчуються, що на таке обладнання нанесено маркування знаком Пі та воно супроводжується сертифікатом відповідності, у якому безпосередньо або в додатку до якого зазначено інформацію, визначену у вищевказаному Технічному регламенті;
  • якщо розповсюджувач вважає або має підстави вважати, що рухоме обладнання, що працює під тиском, не відповідає вимогам, то він не надає таке обладнання на ринку до приведення його у відповідність із зазначеними вимогами й повідомляє про це виробнику або імпортеру, а також відповідному органу ринкового нагляду;
  • розповсюджувачі забезпечують, щоб під час перебування рухомого обладнання, що працює під тиском, під їх відповідальністю умови зберігання чи транспортування такого обладнання не ставили під загрозу його відповідність вимогам;
  • розповсюджувачі, які вважають або мають підстави вважати, що рухоме обладнання, що працює під тиском, яке вони надали на ринку, не відповідає вимогам, пересвідчуються у вжитті коригувальних заходів, необхідних для приведення такого обладнання у відповідність із зазначеними вимогами, вилучення його з обігу або відкликання (залежно від обставин);
  • розповсюджувачі документально оформлюють випадки про невідповідність такого рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту та вжиті коригувальні заходи;
  • на обґрунтований запит органу ринкового нагляду розповсюджувачі подають йому державною мовою інформацію та документацію, необхідну для підтвердження відповідності рухомого обладнання, що працює під тиском, вимогам цього Технічного регламенту.