Надання матеріальної допомоги на оздоровлення медичним працівникам до щорічної відпустки у період дії воєнного стану

27 лютого 2023

До Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці звернувся медичний працівник з проханням надати роз’яснення з питання щодо надання матеріальної допомоги на оздоровлення медичним працівникам до щорічної відпустки у період дії воєнного стану.

Відповідно до положень абзацу третього пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 21.05.2011 №524 передбачена виплата з 01.01.2012 медичним і фармацевтичним працівникам державних та комунальних закладів (установ) матеріальної допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні їм основної щорічної відпустки.

Таким чином, з 01.01.2012 допомога на оздоровлення для медичних працівників є обов’язковою виплатою, а кошти на таку виплату мають передбачатися в кошторисах доходів і видатків відповідних закладів (установ) охорони здоров’я.

До того ж як роз’яснили у своїх листах від 23.03.2012 № 10.01.67/773, №03-93 відповідно Міністерство охорони здоров’я та Профспілка працівників охорони здоров’я України «Щодо виплати медичним працівникам допомоги на оздоровлення», допомогу на оздоровлення виплачують за основним місцем роботи працівника у розмірі посадового окладу, затвердженого у штатному розписі закладу з урахуванням усіх підвищень (посадовий оклад, визначений у графі 12 тарифікаційного списку без урахування інших доплат і надбавок).

Відповідно до вищезазначеного, матеріальна допомога на оздоровлення до щорічної відпустки медичним працівникам є обов’язковою виплатою, працівники мають на неї право як в мирний час та і в період дії воєнного стану.