Мобінг у трудових відносинах

28 лютого 2023

Законом України від 16 листопада 2022 року № 2759-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)» внесено зміни до Кодексу законів про працю України, якими запроваджено додатковий захист честі й гідності учасників трудових відносин.

Кодекс законів про працю України доповнено статтею 22,яка визначає поняття мобінгу та форми психологічного та економічного тиску.

Водночас роботодавців зобов’язано вживати заходів для забезпечення безпеки та захисту фізичного та психічного здоров’я працівників.

Також, Закон вносить зміни у частину третю статті 38 КЗпП України, які дозволяють розірвати працівнику трудовий договір у визначений ним строк, якщо роботодавець чинив мобінг стосовно працівника, або не вживав заходів щодо його припинення.

Своєю чергою роботодавець може розірвати трудовий договір зі своєї ініціативи (статті 40 та 41 КЗпП України):

–         з працівником у випадку вчинення ним мобінгу;

–         з керівником підприємства, установи, організації у випадку вчинення ним мобінгу незалежно від форм прояву та/або невжиття заходів щодо його припинення.

Разом з тим, усі вищевказані факти мають бути встановлено судовим рішенням, яке набрало законної сили.

Також законодавець передбачив, що у випадку звільнення працівника за власним бажанням на підставі вчинення щодо нього мобінгу або не вжиття роботодавцем заходів щодо його припинення працівнику виплачуватиметься вихідна допомога у розмірі, передбаченому колективним договором, але не менше тримісячного середнього заробітку.