Про проведення в 2024 році медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року

Відділ гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області нагадує, що у відповідності з вимогами Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246 триває робота щодо визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам у 2024 році.

Заява Щодо організації медичних оглядів

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

ЗГІДНО ДІЮЧИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ ЛІКАРІ З ГІГІЄНИ ПРАЦІ ІНШИХ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ» НЕ МАЮТЬ ПОВНОВАЖЕНЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБОТИ І НЕ МОЖУТЬ:

  • визначати категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам зі складати Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам;
  • погоджувати списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам;
  • підписувати Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників.

 

Роботодавець або його представник повинні надати до Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці заяву про визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду в 2024 році.

До заяви додаються:

  • штатний розклад або витяг з переліком структурних підрозділів та всіх професій;
    • дані лабораторних досліджень умов праці по всім професіям з визначенням усіх шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості і напруженості трудового процесу.

Після розгляду наданих документів спеціалістом відділу гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи складається Акт визначення категорії працівників, які підлягають попередньому (періодичним) медичним оглядам (далі – Акт) у 2024 році.

До Акту вносяться дані щодо шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу та дані щодо робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд.

Під час прийняття на роботу, також у разі переведення на іншу роботу роботодавець повинен видати робітнику направлення на обов’язковий попередній медичний огляд за встановленою формою. В направленні повинна бути вказана характеристика умов праці робітника. Інформація про характеристику умов праці для кожної професії міститься в Акті.

На підставі Акту роботодавець протягом місяця складає чотири примірники поіменних списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам в 2024 році (далі – Список) та надає на погодження до Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Один примірник Списку залишається на підприємстві, другий – надається закладу охорони здоров’я для проведення медичного огляду працівників, третій – надається до Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, четвертий – до Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області.

 Далі роботодавець укладає договір про проведення медогляду лише з тим закладом охорони здоров’я, який має другу, першу або вищу акредитаційні категорії, ліцензію на здійснення медичної практики, у якому створено комісію з проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року, а лікарі пройшли підготовку з професійної патології.

Заклад охорони здоров’я складає план-графік проведення медичного огляду працівників підприємства та погоджує його із роботодавцем та Південно-Східним міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці.

Роботодавець має забезпечити своєчасну та організовану явку працівників на медогляд та обстеження.

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія закладу охорони здоров’я складає Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі – Заключний акт), який складається у шести примірниках – один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, до Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, до Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області та профпатологу.

Фахівці відділу гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці управління інспекційної діяльності у Дніпропетровській області під час підписання Заключного акту надають рекомендації щодо покращення умов праці та профілактики професійних захворювань, які обов’язкові для виконання. При підписанні Заключного акту роботодавець надає інформацію про виконання заходів, запропонованих у Заключному акті за попередній рік та інформацію щодо осіб, які не пройшли медичний огляд та причин, з яких вони не пройшли медичний огляд.

Відповідно статті 17 Закону України «Про охорону праці», пункту 3.9 Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246, роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Відповідно пунктів 3.4 та 3.6 Порядку роботодавець забезпечує своєчасну та організовану явку працівників на медичні огляди та обстеження; відсторонює від роботи працівників, які не пройшли в установлений термін медичні огляди, та не допускає до роботи працівників, яким за медичним висновком така робота протипоказана за станом здоров’я.

Таким чином, роботодавець не може допускати до роботи працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року, які не пройшли попередній (при прийомі на роботу) та періодичний медичні огляди.