Закон України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”: Захист споживачів та забезпечення якості

30 травня 2023

Закон України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” є важливим законодавчим актом, спрямованим на забезпечення безпеки та якості товарів та продукції, що не є харчовими.

Ключовою метою цього закону є захист споживачів від можливих ризиків та небезпек, пов’язаних з використанням нехарчової продукції. Згідно з цим законом, виробники та постачальники нехарчової продукції зобов’язані забезпечувати безпеку виробів і проводити відповідні заходи для запобігання можливим негативним наслідкам для споживачів.

Основні принципи, що регулюються законом, включають наступне:

  1. Оцінка ризиків: Виробники та постачальники нехарчової продукції повинні проводити оцінку можливих ризиків, пов’язаних з використанням їх товарів. Це включає ідентифікацію потенційних небезпек та розробку відповідних заходів для мінімізації цих ризиків.
  2. Вимоги до виробів: Закон встановлює конкретні вимоги до якості та безпеки нехарчової продукції. Виробники зобов’язані відповідати цим вимогам і забезпечувати, щоб їх вироби відповідали стандартам безпеки та якості.
  3. Маркування: Виробники мають правильно маркувати свою продукцію, вказуючи необхідну інформацію про безпеку, використання та інші релевантні деталі. Це допомагає споживачам зробити інформований вибір та використовувати продукцію належним чином.
  4. Відповідальність: Закон передбачає встановлення відповідальності за порушення його положень. Виробники та постачальники можуть бути піддані адміністративним, цивільним або кримінальним санкціям у разі невиконання вимог безпеки та якості.

Закон України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” є важливим інструментом для захисту прав споживачів та забезпечення безпеки та якості нехарчових товарів на ринку. Його дотримання виробниками та постачальниками є необхідним кроком для забезпечення довіри споживачів та підвищення рівня безпеки та якості нехарчової продукції в Україні.