З керівниками вугільних підприємств була проведена роз’яснювальна робота щодо запобігання та недопущення нещасних випадків на виробництві

08 червня 2023

Головними державними інспекторами відділу нагляду у гірничорудній та вугільній промисловості у Криворізькому та Павлоградському регіоні управління гірничого нагляду Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці була проведена інформаційно-роз’яснювальна робота з керівниками вугільних підприємств щодо запобігання та недопущення нещасних випадків на виробництві (які розслідуються комісіями підприємств і тих що підлягають спеціальним розслідуванням).

Під час зустрічі були висвітлені такі питання:

  • дотримання працівниками підрядних (субпідрядних) організацій правил безпеки під час пересування промисловими майданчиками шахт, гірничим виробкам, при веденні гірничих робіт, експлуатації машин та механізмів;
  • організації своєчасного проведення попередніх (під час прийняття на роботу) і періодичних (протягом трудової діяльності) обов’язкових медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботами зі шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі;
  • Відсторонення від роботи працівників, які не пройшли у встановлені терміни періодичний медичний огляд;
  • дотримання розроблених заходів з безпечного ведення робіт під час ведення гірничих робіт (з видобутку корисних копалин, проведення гірничих виробок, під час експлуатації машин, механізмів, обладнання та устаткування підвищеної  небезпеки тощо);
  • додержання працівниками розробленої технологічно-проєктної документації (з видобутку корисних копалин, проведення гірничих виробок, пере кріплення та погашення гірничих виробок тощо);
  • дотримання працівниками вимог нормативно-правових актів та інструкцій (керівництв) з експлуатації та обслуговування машин, механізмів, обладнання, приладів та апаратури;
  • організації своєчасних та якісних проведень інструктажів з охорони праці на робочих місцях, перевірки знань працівників щодо дотримання ними правил безпечного виконання робіт, а також правил користування засобами індивідуального та колективного захисту;
  • виконання розроблених та запропонованих заходів з безпечного ведення робіт, комісіями з проведення розслідувань нещасних випадків.

Інформація була взята до відома та прийнято рішення посилити контроль щодо запобігання та недопущенню нещасних випадків на виробництві.