Відповідно до яких принципів конструювання повинні бути розроблені засоби індивідуального захисту?

11 вересня 2023

☝️При розробленні будь-яких засобів індивідуального захисту (ЗІЗ), виробник повинен дотримуватись суттєвих вимог щодо безпеки та охорони здоров’я які зазначенні в Технічному регламенті засобів індивідуального захисту.

Відповідно виробником повинні бути застосовані загальні вимоги до всіх ЗІЗ незалежно від класу захисту чи умов використання.

Однією з таких вимог до ЗІЗ є принципи конструювання:

  1. Ергономіка – ЗІЗ повинен бути розроблений та виготовлений таким чином, щоб в умовах його використання за призначенням користувач міг нормально здійснювати пов’язану з ризиком діяльність з найвищим можливим рівнем захисту;
  2. Рівні та класи захисту – Оптимальний рівень захисту, що береться до уваги при конструюванні, є таким, поза яким обмеження, обумовленні носінням ЗІЗ, будуть перешкоджати його ефективному використанню протягом періоду нараження на ризик або під час звичайної діяльності;
  3. Клас захисту, що відповідають різним рівням захисту – За різних умов використання ЗІЗ за призначенням, що дозволяють відокремити декілька рівнів однієї і тієї самої загрози, відповідні класи захисту повинні бути взяті до уваги при конструюванні ЗІЗ.

Також наголошуємо, що ЗІЗ мають забезпечувати належний захист від тих ризиків, від яких вони призначені захищати.

☝️Більше детальної інформації, щодо державного ринкового нагляду можна знайти, перейшовши за посиланням: https://dp.dsp.gov.ua/rynkovyi-nahliad/.