Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів. Вимоги до призначених органів з оцінки відповідності

14 листопада 2023

✔️Орган з оцінки відповідності це підприємство, установа, організація чи їх структурний підрозділ, що провадять діяльність з оцінки відповідності, включаючи випробування, сертифікацію та інспектування.

Відповідно до Технічного регламенту ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів під час введення ліфта в обіг монтажник повинен провести належну процедуру оцінки відповідності.

✔️Відповідно призначені органи повинні відповідати загальним вимогам до призначених органів з оцінки відповідності, установленим законом та спеціальним вимогам до призначених органів. Так, орган з оцінки відповідності, а також його керівник, заступники керівника та персонал, відповідальний за виконання завдань з оцінки відповідності:

  • повинен бути третьою стороною, незалежною від особи, яка надає чи вводить в обіг на ринку ліфти або компоненти безпеки для ліфтів та особи, яка зацікавлена в таких ліфтах або компонентах безпеки для ліфтів як споживач чи користувач;
  • не повинні бути розробником, виробником, імпортером, розповсюджувачем, монтажником, покупцем, власником, користувачем чи відповідальним за технічне обслуговування ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які вони оцінюють або представником будь-якої з цих сторін (зазначена вимога не виключає використання оцінюваних ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, в особистих цілях);
  • не повинні брати безпосередню участь у розробленні, виготовленні чи спорудженні, реалізації, монтажі, використанні чи технічному обслуговуванні ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, які вони оцінюють або представляти сторони, що беруть участь у такій діяльності; (вони не повинні провадити будь-яку діяльність, яка може суперечити незалежності їх суджень або їх доброчесності стосовно діяльності. Зазначена вимога, зокрема, стосується надання послуг з консультування);
  • повинні забезпечувати дотримання дочірніми підприємствами або субпідрядниками, які ними залучаються до виконання робіт з оцінки відповідності, вимог щодо конфіденційності інформації, об’єктивності чи неупередженості діяльності з оцінки відповідності таких органів;
  • повинні провадити діяльність з оцінки відповідності на належному рівні та бути компетентними у визначеній галузі, вільними від будь-якого тиску і стимулів, зокрема фінансового характеру, що могло б вплинути на результати їх діяльності з оцінки відповідності, зокрема з боку осіб чи груп осіб, зацікавлених у результатах такої діяльності;
  • повинні бути спроможним до виконання завдань, визначених у додатках до Технічного регламенту та завдань, для виконання яких він призначається чи призначений.

А також, орган з оцінки відповідності для кожної процедури оцінки відповідності та кожного виду чи категорії ліфтів або компонентів безпеки для ліфтів, повинен:

  • мати власний та/або залучений кваліфікований та досвідчений персонал для виконання завдань з оцінки відповідності;
  • мати описи процедур, згідно з якими проводиться оцінка відповідності, що забезпечують прозорість і відтворюваність проведення таких процедур. Застосовувати процедури для провадження діяльності з оцінки відповідності з урахуванням галузі, в якій діє підприємство, що замовляє роботи з оцінки відповідності, його характеристик (структури, ступеня складності технології виробництва відповідної продукції та масового чи серійного характеру виробничого процесу).

Орган з оцінки відповідності забезпечує неупередженість його керівника, заступників керівника та персоналу, відповідального за виконання завдань з оцінки відповідності.