Суміщення посад та права працівника

11 листопада 2022

До відділу з питань додержання законодавства про працю у Дніпровському регіоні  управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області у період воєнного стану надходять запити про надання роз`яснення з питань доплати за тимчасове суміщення посад.

Відділ з питань додержання законодавства про працю у Дніпровському регіоні роз`яснює, що працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою посадою чи обов’язки тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника відповідно до норм ст. 105 КЗпП України.

Суміщення посад на одному підприємстві мається на увазі виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, зумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою професією (посадою) в межах робочого часу за основною роботою на одному і тому самому підприємстві, установі, організації.

Розміри доплат за суміщення посад або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі ч. 2 ст. 105 КЗпП України.

Доплату за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюють зазвичай у межах однієї категорії посад й обов’язково визначають у наказі, який саме обсяг додаткових обов’язків виконуватиме працівник за посадою тимчасово відсутнього працівника.

Рішення про конкретний розмір доплати приймає роботодавець залежно від складності, характеру, обсягу виконуваних робіт, витрат основного робочого часу.

У наказі про встановлення доплати потрібно чітко визначити, який обсяг додаткової роботи (обов’язків) має виконувати працівник. Доплати можна встановлювати декільком працівникам у межах економії за тарифною ставкою окладом — до 100% тарифної ставки окладу, посадового окладу тимчасово відсутнього працівника.

Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016 – 2020 роки, Галузевою угодою між Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2021 – 2025 роки відповідно пунктами 6.3.6.визначено, що при встановленні розмірів доплат за суміщення професій, посад, розширення зони обслуговування, за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників без звільнення від своєї основної роботи на підставі колективних договорів використовується на цю мету уся економія фонду заробітної плати за відповідними посадами.

У тому разі, коли умови про розмір доплат за виконання працівником поряд з основною роботою додаткової роботи за іншою професією чи посадою (суміщення професій, посад) або обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від основної роботи не були визначені відповідно до статті 105 КЗпП України у колективному договорі розмір доплати за таку роботу, виконану за розпорядженням власника або з його відома, визначається судом з урахуванням її складності, характеру, обсягу, а також ступеня використання робочого часу та тарифної ставки працівника, про що свідчить судова практика п. 15 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.12.1999 № 13 «Про практику застосування судами законодавства про оплату праці».