Суб’єктам господарювання про недопущення дискримінації при прийнятті осіб на роботу та у рекламі вакансій

09 червня 2023

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці звертає увагу суб’єктів господарювання на недопущення дискримінації при прийнятті осіб на роботу та у рекламі вакансій.

⚠Зокрема, пунктом першим статті 24-1 Закону України «Про рекламу» передбачена заборона у рекламі про вакансії (прийняття на роботу) висувати вимоги за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших громадських об’єднаннях, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання.

⚠У разі порушення вимог цієї статті, відповідно пункту третього статті 24-1 Закону України «Про рекламу», рекламодавець сплачує до державного бюджету штраф у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент вчинення порушення, у встановленому Кабінетом Міністрів України Порядку.

⚠Штраф, накладення якого передбачено цією статтею, є фінансовою санкцією і не належить до адміністративно-господарських санкцій, визначених главою 27 «Господарського кодексу України».

⚠Додатково зазначаємо, що порушник має право звернутися до Держпраці або до суду задля оскарження рішення про штраф.

⚠У разі несплати рекламодавцем накладеного на нього штрафу протягом 15 календарних днів з дня вручення/отримання розпорядчого документа (якщо такий не був оскаржений до органу державного нагляду (контролю) або в судовому порядку) сума штрафу стягується в судовому порядку.