Щодо збереження середнього заробітку педагогічним працівникам на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації

14 червня 2023

🧐Законом України від 01.07.2022 № 2352-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин» (далі – Закон № 2352-IX) було зокрема, внесено зміни до частини третьої статті 119 Кодексу законів про працю України щодо припинення збереження середнього заробітку працівникам, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб з поміж резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

❗Але, педагогічні працівники не підпадають під дію Закону № 2352-IX  про припинення збереження середнього заробітку мобілізованим працівникам.

Закон України від 05.09.2017 N 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами), який регулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права, а також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

🟨Відповідно до частини другої статті 57 Закону України «Про освіту» передбачені гарантії держави педагогічним та науково-педагогічним працівникам на період проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, або військової служби за призовом осіб з поміж резервістів в особливий період зберігається попередній середній заробіток.

На сьогодні будь-яких змін до Закону України «Про освіту» щодо припинення збереження попереднього середнього заробітку працівникам, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації або військову службу за призовом осіб з поміж резервістів в особливий період, не внесено.

‼Варто зауважити, що вимогами частини 2 статті 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» громадяни України, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або прийняті на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, користуються гарантіями, передбаченими частиною третьою статті 119 Кодексу законів про працю України, а також частиною першою статті 53 і частиною другою статті 57 Закону України «Про освіту», частиною другою статті 44, частиною першою статті 54 і частиною третьою статті 63 Закону України «Про фахову передвищу освіту», частиною другою статті 46 Закону України «Про вищу освіту».

🟨Відповідно до частини першої статті 2 Закону України «Про освіту» законодавство України про освіту ґрунтується на Конституції України та складається із цього Закону, спеціальних законів, інших актів законодавства у сфері освіти й науки та міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку.