Щодо контролю за дотриманням вимог законодавства з питань охорони праці власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку розташованих на території Дніпропетровської області

15 червня 2021

«Дитячі оздоровчі табори в літній сезон 2021 року будуть працювати за тими ж правилами, які діяли в минулому році», повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У зв’язку з запровадженням карантину на території України, спрямованого на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19) на Дніпропетровщині ще не розпочато роботу обласного оперативного штабу з координації літньої оздоровчої компанії до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

Наголошуємо, що з метою забезпечення безпечних умов для відпочинку дітей під час літньої оздоровчої кампанії, Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області буде контролювати дотримання вимог законодавства з питань охорони праці власниками дитячих закладів оздоровлення та відпочинку розташованих на території Дніпропетровської області.

У разі функціонування дитячих оздоровчих закладів у 2021 році необхідно забезпечити на кожному робочому місці, в першу чергу здійснення заходів щодо попередження поширення короновірусної хвороби COVID-19: температурний скрінінг дітей і персоналу, додаткова обробка поверхонь, установка санітайзерів в місцях загального користування, часткове обмеження масових заходів; безпечні технологічні процеси, машини, механізми, устаткування та інші засоби виробництва, безпечний стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовують працівники, а також санітарно-побутові умови, які повинні відповідати вимогам законодавства з питань охорони праці.

Організувати додержання вимог законодавства у сфері охорони праці призначенням відповідального з охорони праці, створення служби з питань охорони праці, перегляд необхідних документів, їх наявність, та обов’язкове виконання наступних заходів:
– проведення навчання з питань охорони праці посадовим особам табору та відповідальному з питань охорони праці;
– проведення медогляду працівників табору;
– наявність розробленого положення про дитячий табір;
– наказ про відповідальність педагогічних працівників за збереження життя і здоров’я дітей під час відпочинку та оздоровлення;
– наказ про попередження усіх можливих випадків дитячого травматизму;
– журнал реєстрації вступного інструктажу з працівниками;
– журнал реєстрації інструктажу з питань охорони праці на робочому місці з працівників;
– проведення первинних, повторних, позапланових, цільових інструктажів з охорони праці на робочому місці з реєстрацією у відповідному журналі;
– перегляд інструкцій з охорони праці в строки, передбачені нормативно- правовими актами з охорони праці, на основі яких їх розроблено, але не рідше ніж один раз на 5 років, а для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, – не рідше ніж один раз на 3 роки;
– наявність розроблених положень відповідно до законодавства з питань охорони праці;
– наявність інструкції з охорони праці на робочому місці;
– наявність паспортних карти, журналів з описом електрообладнання, яке експлуатується, з зазначенням технічних характеристик і інвентарними номерами;
– наявність протоколів перевірок і випробувань електрообладнання, апаратури, електромереж і заземлювальних пристроїв;
– створення комісії для проведення опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів;
– складений акт опосвідчення стану безпеки електроустановок споживачів;
– проведення навчання з питань охорони членам постійно діючої комісії з перевірки знань з питань охорони праці;
– проведення особі відповідальній за справний стан і безпечну експлуатацію електрогосподарства, наявність ІV групи з електробезпеки;
– проведення інструктажу на 1 групу з електробезпеки;
– наявність заземлення (занулення) холодильних установок у харчоблоці;
– акт випробування спортивного та ігрового обладнання, що знаходиться на території табору.