Що варто знати власнику технологічного транспорту для зняття з обліку непридатних до експлуатації механізмів

09 червня 2021

Згідно п. 33 Постанови КМУ від 06.01.2010Р. №8 «Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», зняття . Зняття технологічного транспортного засобу з обліку у зв′язку з непридатністю до подальшого використання та його вибракуванням (списанням) здійснюється без технічного огляду транспортного засобу. Вибракування (списання) технологічного транспортного засобу, що належить юридичній особі, підтверджується актом на списання (ліквідацію) основних засобів, а фізичній особі – її заявою. При цьому свідоцтво про реєстрацію таких технологічних транспортних засобів здається територіальним органам Держпраці.

Таким чином, згідно п. 34 Постанови КМУ від 06.01.2010Р. №8 «Порядок відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів», зняття непридатного до подальшої експлуатації технологічного транспортного засобу з обліку здійснюється на підставі письмової заяви власника, до якої додаються:

– оригінал свідоцтва про реєстрацію технологічного транспортного засобу;

– акт списання групи основних засобів, форма якого затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 №818.

У разі втрати свідоцтва про реєстрацію на технологічні транспортні засоби, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються), власник подає до територіального органу Держпраці посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати.