Що таке Технічний регламент?

12 вересня 2023

📝Для забезпечення якості та безпечності нехарчової продукції на ринку України встановлені вимоги, які регулюються Технічними регламентами.

Технічні регламенти розробляються на основі міжнародних, регіональних, національних стандартів України чи інших держав, актів законодавства Європейського Союзу, інших економічних об’єднань або інших держав чи відповідних частин таких стандартів і актів законодавства.

Цілями Технічних регламентів є захист життя та здоров’я людей, тварин і рослин, охорона довкілля та природних ресурсів, забезпечення енергоефективності, захист майна, забезпечення національної безпеки та запобігання підприємницькій практиці, що вводить споживача (користувача) в оману.

📝Відповідно до постанови КМУ від 28.12.2016 № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд» Держпраці здійснює державний ринковий нагляд за 10 видами нехарчової продукції, а саме:

  1. Прості посудини високого тиску;
  2. Ліфти й компоненти безпеки для ліфтів;
  3. Канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки;
  4. Обладнання, що працює під тиском;
  5. Засоби індивідуального захисту;
  6. Вибухові матеріали промислового призначення;
  7. Обладнання та захисні системи, призначені для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах;
  8. Машини та устаткування;
  9. Обладнання, що використовується ззовні приміщень;
  10. Рухоме обладнання, що працює під тиском.

До кожного з перелічених видів нехарчової продукції затверджені нормативно-правовові акти, з яким можна ознайомитись на сайті: http://surl.li/lalek