Питання – відповідь: Чи можливо звільнити працівника з займаної посади під час знаходження на лікарняному, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності

04 червня 2021

До Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області звернувся громадянин з питання можливості звільнення працівника з займаної посади під час знаходження на лікарняному, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Фахівцями управління з питань праці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області з даного питання було надано роз’яснення про наступне.

Частиною 3 статті 40 Кодексу Законів про працю України – не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті, а саме: нез’явлення на роботу протягом більш як чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності, не рахуючи відпустки по вагітності і родах, якщо законодавством не встановлений триваліший строк збереження місця роботи (посади) при певному захворюванні.

За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з трудовим каліцтвом або професійним захворюванням, місце роботи (посада) зберігається до відновлення працездатності або встановлення інвалідності), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.

Тобто не можливо звільнення працівника під час знаходження на лікарняному у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за ініціативою власника або уповноваженого ним органу.

У інших випадках, у відповідності до вимог статті 38 Кодексу Законів про працю України, згідно з якою працівник має право розірвати трудовий договір, коли він сам є ініціатором звільнення, попередивши про це власника або уповноваженого ним орган за два тижні, таке звільнення допускається під час знаходження його на лікарняному, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, оскільки дана норма чинного законодавства не містить будь якої заборони.

Також можливе звільнення працівника, під час знаходження його на лікарняному, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, за угодою сторін згідно частини 1 статті 36 Кодексу Законів про працю України.