Процедура переоцінки відповідності рухомого обладнання, що працює під тиском

06 листопада 2023

Процедура переоцінки відповідності – це засвідчення того, що рухоме обладнання, що працює під тиском, зазначене у Технічному регламенті рухомого обладнання, що працює під тиском (далі – Технічний регламент), яке виготовлене та введене в експлуатацію до дати обов’язкового застосування Технічного регламенту пересувного обладнання, що працює під тиском відповідає встановленим вимогам Технічного регламенту на момент проведення переоцінки відповідності.

До дій власника або оператора можна віднести те, що вони надають органу з оцінки відповідності, що відповідає типу A згідно із ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014, призначеному для проведення переоцінки відповідності (далі – призначений орган), інформацію про рухоме обладнання, що працює під тиском, за допомогою якої призначений орган ідентифікує обладнання (його походження, принципи конструкції та для ацетиленових балонів – детальну інформацію про пористий матеріал). Зазначена інформація повинна включати дані щодо обмеження використання обладнання та дані щодо можливого пошкодження або проведених ремонтних робіт.

Призначений орган повинен перевірити відповідність рухомого обладнання, що працює під тиском, такому ж рівню безпеки, вимоги до якого визначені у додатках до Технічного регламенту,  Угоди про дорожнє перевезення вантажівУгоди про перевезення вантажів водними шляхами та додатку С до Конвенції. Така перевірка проводиться на основі підготовленої інформації  та у разі потреби за результатами додаткових перевірок.