Працівник погоджується на переведення на нижче оплачувану посаду, через те що посада на який він працює підлягає скороченню. Чи потрібно зберігати працівникові середній заробіток і протягом якого часу?

11 січня 2024

Так потрібно. Обов’язок роботодавця встановлений вимогами статті 114 КЗпП України, а саме: при переведенні працівника на іншу постійну нижчеоплачувану роботу за працівником зберігається його попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення.

Для гарантованого забезпечення середнього заробітку протягом двох тижнів з дня переведення немає значення підстава для переведення. Переведення може проводитися на прохання працівника, за висновком медичної установи або ініціативою власника.