Позиція Головного управління – нульова толерантність до проявів корупції

11 червня 2021

Головне управління Держпраці проводить постійні заходи щодо додержання працівниками норм діючого законодавства з питань протидії корупції, у тому числі у рамках державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Відповідно до ст.53-1 Закону України «Про запобігання корупції», держава заохочує викривачів та сприяє їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону усно та письмово, зокрема через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби електронного зв’язку, шляхом звернення до засобів масової інформації, журналістів, громадських об’єднань, професійних спілок.

Головне управління зацікавлене у взаємодії з громадськістю з цих питань, сподіваємось на вашу громадянську позицію та прагнення подолання корупції.

Інформацію про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» Ви можете надати письмово на адресу Головного управління: вул. Казакова, 1 Д, м. Дніпро, 49107, тел. (056) 794-08-30, а також безпосередньо до сектору з питань запобігання та виявлення корупції на електронну адресу – ampushk401@gmail.com.