Чи вважаються вільні від педагогічних годин дні робочими

29 березня 2021

До Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області звернувся керівник музичної школи з проханням надати роз’яснення чи вважаються вільні від педагогічних годин дні робочими.

Роз’яснення надала головний державний інспектор відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Дніпровському регіоні Оксана Руденко.

Відповідно до положень п.1 ст. 39 Закону України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ «Про освіту», п.6 Переліку типів позашкільних навчальних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. № 433 «Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад» (із змінами) (далі – ПКМУ № 433), музична школа відноситься до позашкільного навчального закладу.

Згідно з п. 31 Положення про позашкільний навчальний заклад, затвердженого ПКМУ № 433, обсяг педагогічного навантаження у позашкільному навчальному закладі визначається керівником закладу згідно із законодавством і затверджується для державних і комунальних позашкільних навчальних закладів відповідним органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, до сфери управління якого належить цей заклад, для приватних позашкільних навчальних закладів – засновником (власником).

Відповідно до положень ст. 22 Закону України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ «Про позашкільну освіту» педагогічне навантаження педагогічних працівників закладу позашкільної освіти включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності: завідування майстернями; завідування навчальними кабінетами, відділами, відділеннями, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом, навчально-дослідними ділянками, теплицями тощо. Виконання цих видів педагогічної роботи не визначається нормами часу. За їх виконання педагогічним працівникам встановлюються доплати у відсотках залежно від розміру тарифної ставки. У тарифікаційному списку відображається обсяг педагогічного тижневого навантаження в годинах, а також розмір доплати залежно від виду педагогічної роботи без зазначення будь-якої кількості годин, яка витрачається вчителем на її виконання.

Навчальні заняття (уроки) з учнями здійснюються за розкладом, яким в окремі дні тижня може не передбачатися їх проведення. Водночас ці дні не вважаються вихідними, оскільки протягом цього часу педагогічних працівників закладу позашкільної освіти можуть виконувати інші види педагогічної роботи, зокрема ті, за які встановлюється доплата, а також вони можуть залучатися до іншої організаційно-педагогічної роботи.

Так, у листі від 30.06.2011 № 212/13/116-11 Міністерство соціальної політики України зазначає: «Оплата роботи вчителя здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження.

Педагогічне навантаження – це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу. Окрім цього, навантаження, яке становить, наприклад, 18 годин на тиждень за тарифною ставкою, викладач здійснює також інші види педагогічної діяльності: класне керівництво, перевірка зошитів, підготовка до занять тощо. Робочий час, який витрачається на виконання цієї роботи, жодними документами не внормовано.

Навчальні заняття з дітьми проводяться за розкладом, проте в окремі дні тижня вони можуть не передбачатися. Водночас вихідними такі дні не вважаються, оскільки впродовж цього часу вчителі можуть залучатися до інших видів організаційно-педагогічної роботи.

Отже, робочий час вчителя має визначатися, виходячи з обсягу його навчальних, методичних і організаційних обов’язків, відображених в індивідуальному робочому плані».