Чи можливо отримати мобілізованому працівнику підприємства компенсацію за основну щорічну відпустку?

22 березня 2023

Відповідь: Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну відпустку здійснюється відповідно до статті 9 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР (далі – Закон № 504).

Згідно із Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 1 липня 2022 року № 2352-IX, який набрав чинності  19.07.2022 (далі – Закон № 2352),  пункт 2 частини першої статті 9 Закону № 504  щодо зарахування стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку (стаття 6 цього Закону), викладено в такій редакції: “2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалися місце роботи (посада) та заробітна плата повністю або частково (у тому числі час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу), крім випадків, коли за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігалися місце роботи та посада на підприємстві на час призову”.

Таким чином, призваний на військову службу у ЗСУ під час мобілізації на особливий період працівник набував право на щорічну відпустку за час перебування на службі до дня набуття чинності Законом № 2352, тобто по 18.07.2022 включно.

Відповідно до вимог статті 24 Закону № 504 грошова компенсація за всі не використані дні щорічної відпустки виплачується у разі звільнення працівника (частина перша статті 24), окрім того, за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією, при цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні (частина четверта статті 24).