Чи може директор підприємства з власної ініціативи встановити собі режим неповного робочого часу?

01 травня 2024

Для керівництва господарською діяльністю організації власник (власники) або уповноважений ним орган призначає керівника організації, з яким, відповідно до статті 65 Господарського кодексу України, укладається договір або контракт, в якому визначаються строк найму, права, обов’язки та відповідальність керівника, умови його матеріального забезпечення, умови звільнення його з посади, інші умови найму за погодженням сторін.

Якщо установчими документами, трудовим договором або контрактом з керівником не визначено особливий порядок погодження питання щодо встановлення йому неповного робочого часу, трудовий договір або контракт не укладався, керуватися необхідно нормами статті 56 КЗпП України, якими визначено: як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень може встановлюватись за угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом, тобто за угодою сторін, що уклали трудовий договір.

Виходячи з викладеного, керівник має звернутися до загальних зборів учасників із проханням про встановлення режиму неповного робочого часу. Якщо таке прохання буде задоволено, підставою для видання наказу про встановлення керівнику режиму неповного робочого часу є протокол (витяг з протоколу) зборів учасників товариства.

Якщо в трудовому договорі (контракті) директора зазначено режим його роботи, необхідно внести у нього відповідні зміни.