14 червня – Всесвітній день донора. Ключові гарантії донорам у сфері праці

14 червня 2021

Всесвітній День донора крові – досить нове свято, яке відзначає багато країн. Воно було засновано під егідою ООН в травні 2005 року на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я в Женеві. Наразі його святкують 14 червня. Цього дня в 1868 році народився австрійський лікар К. Ландштейнер, який відкрив групи крові людини.

Донором може бути кожна здорова людина у віці від 18 років. Не допускаються до здавання крові особи, які страждають гострими і хронічними захворюваннями. Крім медичних показань до донорства не допускаються особи, які перебувають на обліку в наркологічному, шкірно-венерологічному і туберкульозному диспансерах.

Наприкінці 2020 року з метою адаптації законодавства України до acquis Європейського Союзу на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони 25 жовтня 2020 року прийнято Закон України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» № 931-IX (далі – Закон №931). З моменту введення в дію 25 січня 2021 року Закону № 931, втратив чинність Закон України «Про донорство крові та її компонентів».

Закон №931 містить заходи щодо заохочення добровільного безоплатного донорства та форми компенсації витрат, пов’язаних із здійсненням донорства крові та компонентів крові

Так, Законом № 931 визначено, що у день донації особа, яка виявила бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форми власності зі збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого ним органу.

Такій особі безпосередньо після кожного дня здійснення донації крові та/або компонентів крові надається день відпочинку зі збереженням за нею середнього заробітку за рахунок коштів власника відповідного підприємства, установи, організації або уповноваженого органу. За бажанням такої особи цей день приєднується до щорічної відпустки.

У разі, якщо за погодженням із керівництвом підприємства, установи, організації, командуванням військової частини в день безоплатної донації крові та/або компонентів крові донор був залучений до роботи або несення служби, йому за бажанням надається інший день відпочинку із збереженням середнього заробітку. У разі донації крові та/або компонентів крові у період щорічної відпустки така відпустка продовжується на один день.

Підставою для звільнення від роботи, навчання або служби відповідно до цієї статті є довідка, видана донору за місцем медичного обстеження чи донації крові та/або компонентів крові за формою та в порядку, затвердженими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я.

Зауважуємо, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 12 Закону № 931 працівник зобов’язаний не пізніше ніж за один робочий день до дня донації крові та/або компонентів крові повідомити керівника за місцем роботи про намір пройти обстеження і здати кров.

Відповідно, у день донації особі, яка виявила бажання здійснити донацію крові та/або компонентів крові, оплата буде здійснюватися підприємством у розмірі середнього заробітку.