Нормативно-правова база

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15

Закон України «Про охорону праці»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2694-12

Закон України «Про адміністративні послуги»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5203-17

Закон України «Про дорожній рух»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/3353-12

Закон України  «Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/2288-15

Кодекс України про надра (стаття 17)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/132/94-%D0%B2%D1%80

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1107-2011-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.02.2021 № 77 «Про затвердження Переліку машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів  України»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/77-2021-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2022 № 1414 «Про внесення змін до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,устатковання підвищеної небезпеки»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-2022-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 922 «Деякі питання набуття права для провадження певних дій щодо здійснення господарської діяльності або видів діяльності за декларативним принципом»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-2016-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.03.2022 № 357 «Деякі питання виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/357-2022-%D0%BF#Text

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 № 8 «Про затвердження порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/8-2010-%D0%BF#Text

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80#Text

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 12.06.2012 № 355 «Про затвердження Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1127-13#Text