Інформаційні картки

 1. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги щодо видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпекина  
 2. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги щодо анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 3. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги щодо продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 4. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги щодо переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 5. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги щодо реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці 
 6. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги щодо реєстрації зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці
 7. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
 8. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з тимчасової реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
 9. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з перереєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
 10. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги із зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
 11. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з видачі свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового призначення
 12. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з видачі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
 13. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з видачі гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення
 14. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА адміністративної послуги з переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення