Актуальна (корисна) інформація

Інформація щодо реєстрації, перереєстрації, тимчасової реєстрації, взяття на облік та зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування

Реєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів:

 1. Заява.
 2. Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом.
 3. Декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, — для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344), та які реєструються вперше.
 4. До заяви додається також акт технічного огляду за формою згідно з додатком 4.
 5. У разі коли оригінал декларації про відповідність складений іноземною мовою, виробник або його уповноважений представник чи постачальник технологічного транспортного засобу в Україну повинні надати її переклад на українську мову. На перекладеній декларації зазначається: «Переклад декларації з її оригіналу.

Тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів:

 1. Заява.
 2. Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження технологічним транспортним засобом.
 3. Декларація про відповідність, оформлена виробником або його уповноваженим представником, — для технологічних транспортних засобів, на які поширюється дія Технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62 (Офіційний вісник України, 2013 р., № 9, ст. 344), та які реєструються вперше.
 4. До заяви додається також акт технічного огляду за формою згідно з додатком 4.
 5. У разі коли оригінал декларації про відповідність складений іноземною мовою, виробник або його уповноважений представник чи постачальник технологічного транспортного засобу в Україну повинні надати її переклад на українську мову. На перекладеній декларації зазначається: “Переклад декларації з її оригіналу.

Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів:

 1. Заява.
 2. Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу.
 3. Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу

Зняття великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів з обліку:

 1. Заява.
 2. Свідоцтво про реєстрацію технологічного транспортного засобу.
 3. Акт технічного огляду технологічного транспортного засобу або акт на списання основних засобів, заява — для фізичних осіб;
 4. Акт ліквідації основних засобів.
 5. У разі втрати свідоцтва про реєстрацію на технологічні транспортні засоби, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються (списуються), власник подає до територіального органу Держпраці посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати.

Як подати заяву на одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки через Портал електронних сервісів Мінекономіки?

Подати заяву на одержання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки можна за посиланням – https://my.gov.ua/info/service/online-2/2561/details

Відтепер для отримання дозволу достатньо заповнити онлайн-заяву, до якої додати електронний висновок експертизи.

З 01.01.2023 р. всі видані дозволи підписуються виключно електронними цифровими підписами керівників територіальних органів Держпраці та містять QR-коди з посиланням на виданий дозвіл.

Реалізація цієї послуги стала черговим кроком цифровізації Держпраці та робить видачу дозволу простішою, прозорішою та доступнішою для роботодавця, насамперед в умовах воєнного стану в Україні.

Для одержання дозволу роботодавець, виробник або постачальник подає особисто, через Портал електронних сервісів Мінекономіки,

 1. Заяву за формою згідно з додатком 4 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (далі – Порядок), який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 №1107.
 2. Висновок експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання (документи для отримання дозволу в електронному вигляді подаються архівним файлом (форматів zip, rar), який містить висновок експертизи у форматі pdf та сертифікати електронних підписів у форматі p7s, якими підписано та затверджено відповідний висновок експертизи)