Нормативно-правові акти з охорони праці

14 липня 2023

НПАОП 0.00-1.24-10 Правила охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

НПАОП 0.00-1.58-12 Правила охорони праці під час експлуатації електроустаткування та електромереж на відкритих гірничих роботах

НПАОП 0.00-1.66-13 Правила безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення

НПАОП 0.00-1.67-13 Технічні правила ведення вибухових робіт на денній поверхні

НПАОП 0.00-1.72-14 Правила з охорони праці під час експлуатації великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів під час розробки рудних і нерудних копалин відкритим способом

НПАОП 0.00-1.74-15 Правила охорони праці під час експлуатації хвостових і шламових господарств гірничорудних і нерудних підприємств

НПАОП 0.00-1.77-16 Правила безпеки під час розробки родовищ рудних та нерудних корисних копалин підземним способом

НПАОП 0.00-1.79-17 Правила охорони праці під час експлуатації об’єктів циклічно-потокової технології відкритих гірничих робіт

НПАОП 0.00-1.82-18 Правила охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів

НПАОП 0.00-6.04- Порядок обліку вибухових матеріалів промислового призначення

НПАОП 0.00-6.17-14 Порядок затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт

НПАОН 00.0-1.01-85 Єдині правила охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин

НПАОП 74.2-1.02-90 Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах