Дії суб’єкта господарювання у разі появи працівника на роботі в нетверезому стані

17 березня 2023

Дії роботодавця у разі появи працівника на роботі в нетверезому стані. Відповідно до частини самої статті 40 КЗпП України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані роботодавцем лише у випадках появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння. Варто зазначити, що для співробітників, для яких встановлено ненормований робочий день, перебування в нетверезому стані на робочому місці після закінчення робочого дня, також є причиною його звільнення. А відсторонення працівників від роботи роботодавцем допускається в разі появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння відповідно до статті 46 КЗпП України.

Для оформлення фіксації знаходження працівника на робочому місці у зміненому стані свідомості було розроблено проєкт спільного наказу Мінекономіки та МОЗ “Про затвердження Інструкції про порядок виявлення фактів появи працівника на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння”.

Документування підозри працівнику здійснюється шляхом домедичного обстеження зовнішнього вигляду та поведінки, оформлення результатів цього обстеження уповноваженими представниками суб’єкта господарювання що пройшов навчання та перевірку знань з питань проведення домедичного обстеження та оформлення результатів цього обстеження в порядку визначеному Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (зі змінами та доповненнями).

За рішенням суб’єкта господарювання результати документування є підставою для відсторонення працівника від роботи. Результати домедичного обстеження зовнішнього вигляду та поведінки працівника оформлюються Актом про документування підозри працівнику щодо його появи на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння.

Процедура документування здійснюється за ознаками, які вказані в Акті, а саме: зовнішній вигляд обстежуваної особи; поведінка обстежуваної особи; стан свідомості, орієнтування у місці перебування, у часі та власній особистості; мовна здатність; вегетативно-судинні прояви; дихання; рухова сфера, міміка, постава, хода, точність рухів. Для складання Акту залучаються свідки у кількості не менше двох осіб. Один примірник з підписом працівника залишається у суб’єкта господарювання, другий примірник надається працівнику.

У разі незгоди з результатами домедичного обстеження зовнішнього вигляду та поведінки, працівник має право за власні кошти впродовж двох годин з моменту складання Акта звернутися до закладу охорони здоров’я для проходження медичного обстеження та у разі відсутності стану сп’яніння суб’єкт господарювання відшкодовує працівнику вартість медичного огляду впродовж трьох робочих днів з дня надання оригіналів документів, які підтверджують факт оплати.