Технологічні картки

 1. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА адміністративної послуги з видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 2. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА адміністративної послуги з анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 3. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА адміністративної послуги з продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 4. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА адміністративної послуги з переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
 5. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА адміністративної послуги з реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці
 6. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА адміністративної послуги з реєстрації зміни відомостей у декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці
 7. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА адміністративної послуги з реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
 8. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА адміністративної послуги з тимчасової реєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
 9. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА адміністративної послуги з перереєстрації великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
 10. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА адміністративної послуги із зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів
 11. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА адміністративної послуги з видачі свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового призначення
 12. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА адміністративної послуги з видачі свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів промислового призначення
 13. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА адміністративної послуги з видачі гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин місцевого значення
 14. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА адміністративної послуги щодо переоформлення дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки