Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Фахівці Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області прийняли участь у проведенні ІІ Пленуму Дніпропетровської обласної організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України, де обговорено стан охорони праці та виробничого травматизму на підприємствах і організаціях галузі за 2016 рік та завдання щодо поліпшення цієї роботи у 2017 році з урахуванням ситуації в області.

 

 


Як зазначив Начальник відділу нагляду у будівництві, енергетиці, за об`єктами котлонагляду та підйомними спорудами Андрій Воловицький, галузь енергетики – основоположна галузь, вона необхідна, як для виплавки сталі, так і для приготування їжі. Як дуже важлива та серйозна галузь, вона потребує висококваліфікованих спеціалістів. Нажаль, в Україні система профтехосвіти майже зруйнована, тому велику увагу необхідно звертати на якісну підготовку молодих спеціалістів.

Під час пленуму, з доповідями виступили директори, керівники служб охорони праці підприємств та представники профспілок галузі енергетики. Вони доповіли про стан виробничого травматизму на підприємствах галузі, заходи, що вживаються для недопущення росту травмування в подальшому, що є одним з пріоритетних завдань на 2017 рік.

Нажаль, часто випадки травмування стаються через особисту необережність постраждалих, особливо у випадках падіння потерпілих, тому було наголошено на необхідності бути уважними в процесі трудової діяльності, при пересуванні сходами, використовувати засоби захисту при роботі на висоті та інші.

Враховуючи інформацію доповідачів, пленум постановив:

  • Встановити суворий контроль за функціонуванням Системи управління охороною праці, проведенням Днів охорони праці. Посилити контроль та вимогливість з боку керівників підрозділів, працівників служб охорони праці та промислової безпеки за виконанням працівниками і посадовими особами Закону України «Про охорону праці», нормативно - правових актів з охорони праці, посадових інструкцій і інструкцій з охорони праці, трудової і виробничої дисципліни.
  • Вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення працівників якісним спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту, відповідно до вимог Типових галузевих норм і колективних договорів.
  • Забезпечити освоєння запланованих коштів на охорону праці у 2017 році в повному обсязі. Не допускати зменшення фінансування заходів, спрямованих на охорону праці, попередження виробничого травматизму, створення безпечних і нешкідливих умов праці для працівників.
  • Своєчасно і якісно проводити атестацію робочих місць за умовами праці.

 


01.03.2017 |

Повернутись назад