Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Начальник відділу нагляду у хімічній та газовій промисловості Управління нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області Захар Мацук прийняв участь у IV всеукраїнській науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Молодь, наука та інновації», яка проходила у Національному гірничому університеті у м.Дніпро.

 

 


Захар Миколайович виступив перед присутніми з доповіддю на тему: «Аналіз та шляхи вдосконалення нормативно-методичного забезпечення щодо безпеки далекого транспортування газу».

Головною ідеєю виступу було бажання автора акцентувати увагу науковців України на дуже низькому рівні безпеки об’єктів магістральних газопроводів (МГ) нашої Держави та спроба надання  пропозиції щодо вжиття заходів з підвищення безпеки МГ.

Серед іншого, Захар Мацук доповів про основні засади держаної політики щодо функціонування газотранспортної системи України, дослідження і публікації, сучасні погляди на проблему, труднощі та невирішені питання.

Доповідач заначив, що закони України «Про охорону праці», «Про трубопровідний транспорт», «Про будівельні норми», «Про об’єкти підвищеної небезпеки» та «Правила безпечної експлуатації магістральних газопроводів» декларують:
-повну відповідальність оператора газотранспортної системи України за безпечний та справний технічний стан МГ;
-неможливість застосування будь-якого обладнання на об’єктах магістральних газопроводів, якщо воно не відповідає вимогам безпеки та не передбачене проектним рішенням;
-обов’язковість дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки і будівельних норм під час проектування об’єктів трубопровідного транспорту;
-заборону експлуатації та заборону фінансування будівництва та реконструкції виробничих об’єктів  МГ без отримання результатів  їх обстежень та експертизи проектів.
Але необхідно підкреслити, що на пізній стадії експлуатації магістральних газопроводів з ряду особливо актуальних науково-технічних та правових проблем особо виділяються проблеми відсутності в Україні  Закону України «Про промислову безпеку» та Державного стандарту з питань подовження терміну безпечної експлуатації магістральних газопроводів.

Також З. Мацук зауважив, що державна політика України в галузі охорони праці, серед іншого, базується на принципах: пріоритету життя і здоров’я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці, підвищення рівня промислової безпеки шляхом забезпечення суцільного технічного контролю за станом виробництв, технологій та продукції, а також сприяння підприємствам у створенні безпечних та нешкідливих умов праці.

До тепер загальна оцінка стану безпеки МГ в Україні відсутня, існує лише практика оцінки небезпеки дефектів магістральних газопроводів.

Аналіз сучасних тенденцій в галузі забезпечення надійності високонавантажених конструкцій свідчить про те, що в розвинутих країнах світу впроваджується принципово новий підхід до забезпечення безаварійного супроводу об’єктів і трубопровідного транспорту зокрема.  Методологія, що покладена в його основу, отримала назву «Система управління цілісністю».

Суттю «Системи управління цілісністю», є регламентування процедур оцінки технічного стану і довговічності конструкцій, так звані норми «Придатності до експлуатації» (fitness-for-service) чи «Придатності за призначенням» (fitness-for-purpose).

Також доповідач зупинився на комплексі організаційних і інженерно-технічних заходів для продовження терміну безпечної експлуатації газопроводів, які дозволять оптимізувати витрати держави, або оператора газотранспортної системи на обстеження та відновлення МГ за критеріями економічної доцільності, коли вартість реалізації компенсаційно-реабілітаційних заходів по зменшенню ризику не перевищує вартості нового будівництва та наслідків ймовірної аварії і/або відмови при збільшеному ризику.

Сектор взаємодії зі ЗМІ ГУ Держпраці
у Дніпропетровській області

 


16.12.2016 |

Повернутись назад