Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Серед професій рухомого складу пасажирського залізничного транспорту, провідники пасажирських вагонів складають найбільш численну групу.

 

 

 


На сьогоднішній день співвідношення працюючих в даній професії жінок і чоловіків складає  4 : 1.  Посадові обов'язки провідника передбачають численні функції;  робоча зміна може становити кілька діб; більшу частину робочого часу (близько 90%) провідник проводить всередині вагона, в обмеженому просторі, переміщуючись через кліматичні райони і часові пояси, при недостатньому обсязі і наборі санітарно-побутового обладнання, при численних (не завжди емоційно позитивних) взаєминах з людьми.

Фактори виробничого середовища і трудового процесу провідників пасажирських вагонів  характеризуються невідповідними до гігієнічних нормативів параметрами  виробничого шуму,  загальної вібрації та освітленості робочої зони. Джерел локальної вібрації, а також гігієнічно значущих джерел неіонізуючих та іонізуючих випромінювань в пасажирських вагонах немає; потужність природного гамма-фону на шляхах проходження відповідає нормам радіаційної безпеки.

Детальніше

 


30.06.2016 |

Повернутись назад