Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

На багаточисельні звернення керівників підприємств, установ, організацій, лікувально-профілактичних закладів і робітників промислових підприємств відділ з питань гігієни праці надає роз`яснення щодо підготовки санітарно-гігієнічних характеристик умов праці та розслідування випадків професійних захворювань.

 


Положення про Державну службу України з питань праці (Держпраці), що затверджене Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 96 визначає Держпраці центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері гігієни праці (п.1) і покладає на Держпраці забезпечення складання санітарно-гігієнічних характеристик умов праці для подальшого визначення зв’язку захворювання з умовами праці (п.25) і проведення розслідування обставин та причин виникнення гострих і хронічних професійних захворювань та отруєнь (п.27).
Можливість забезпечення здійснення покладених на Держпраці функцій і повноважень з реалізації державної політики у сфері гігієни праці визначено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 № 88-р «Питання Державної служби з питань праці».

Міністерство соціальної політики України у листі від 15.03.2016 № 3732/0/14-16/13 зазначило, що до приведення нормативно-правових актів з гігієни праці у відповідність до чинного законодавства посадові особи Держпраці при здійсненні державного нагляду (контролю) у цій сфері мають керуватись в межах компетенції чинними Законами України та нормативно-правовими актами з питань гігієни праці.

Державна служба України з питань праці своїм листом від 06.05.2016 № 5171/2/4.5-ДП-16 надає роз’яснення, що при проведенні розслідування причин та обставин виникнення професійних захворювань (отруєнь) посадові особи Держпраці керуються вимогами Постанови Кабінету Міністрів України № 1232 від 30.11.2011 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (далі Постанова № 1232), а при складанні санітарно-гігієнічних характеристик умов праці - наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.12.2004 № 614 «Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці» (далі Наказ № 614).

Головне Управління Держпраці у Дніпропетровській області на підставі листа Держпраці України від 06.05.2016 р № 5171/2/4.5-ДП-16, наголошує, що в ході розслідування випадків професійних захворювань будуть використовуватись форми документів, що затверджені вищезазначеними нормативно-правовими актами на бланку Головного Управління.

Головний державний інспектор
відділу з питань гігієни праці                               Олена Біла

 


31.05.2016 |

Повернутись назад