Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Організація праці робітників служб документації включає в себе вирішення таких питань:

  • чітка організація і побудова служб діловодства (канцелярій), вибір найбільш раціональної форми організації роботи з документами;
  • правильний розподіл функцій між окремими виконавцями та підрозділами відносно їх фаху, запровадження передових методів i прийомів праці;
  • нормування працi робiтникiв служб дiловодства;

  • регламентація посадового та чисельного складу персоналу служб документацiї, підвищення його фахового рівня та культури в роботі;
  • раціональна організація робочих місць i забезпечення сприятливих умов працi.

Умови працi - сукупність факторів виробничого середовища, що впливають на здоров’я та працездатність людини в процесі виконання роботи. Заходи щодо покращення умов працi робiтникiв служби дiловодства повинні бути направлені на підвищення працездатності та збереження здоров’я робiтникiв шляхом створення нормального освітлення, необхідної чистоти, вологості температури повітря, сприятливого кольору стін приміщення, виключення робочого шуму та встановлення режиму працi.

Детальніше


25.05.2016 |

Повернутись назад