Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Промисловість Кривого Рогу налічує 87 великих підприємств різних галузей промисловості - чорної металургії, машинобудування, будматеріалів, хімічної, поліграфічної, деревообробної, легкої, харчової та ін. На багатьох виробництвах присутні фактори канцерогенної небезпеки, а серед їх працівників - вірогідність онкологічної захворюваності.

 


Але на фоні наявної у Кривому Розі великої кількості підприємств, на яких використовуються канцерогенно-небезпечні агенти або процеси, а також значної кількості працюючих в умовах, які не відповідають гігієнічним нормативам, прогресивного зростання онкологічної захворюваності населення, реальні рівні захворюваності на професійний рак залишаються невідомими, а впродовж 2000-2015 років реєструються лише поодинокі його випадки. Такий стан речей обумовлено тим, що в Кривому Розі професійний рак є малодослідженою проблемою.

Професійний рак - це група злоякісних новоутворень, етіологія яких переважно пов'язана з довготривалим (понад 10 років) впливом на людину під час виконання нею своїх професійних обов’язків канцерогенних факторів із перевищенням концентрацій і рівнів, які встановлено діючими нормативними документами. За сучасними даними Міжнародної організації праці (МОП) та ряду дослідників, частка онкологічних хворих, які зазнавали канцерогенного впливу на виробництвах, становить від 1,0 до 40,0% і залежить від умов праці, виду й комбінації канцерогенних факторів, шляхів і концентрацій їх потрапляння в організм людини, організації безпеки праці на підприємствах.

Більш детально з інформацією можна ознайомитись тут
 


21.12.2015 |

Повернутись назад