Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

Інваліди нарівні з іншими громадянами мають право користуватися всіма правами та гарантіями у сфері трудових відносин, передбачених діючим законодавством. Разом з тим, існують особливості, які стосуються конкретно працівників з інвалідністю.

Щорічно до Держпраці надходить близько однієї тисячі звернень осіб з інвалідністю. До дії мораторію на перевірки у 2013 році Держпраці з питань занятості та працевлаштування інвалідів всього було проведено 10,8 тис. перевірок, у 2014 році – 7,1 тис.


Держпраці України забезпечує захист трудових прав інвалідів, а саме:

  • право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом

Законом України від 21 березня 1991 року N 875-XII “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” встановлено, що з метою   реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а також займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом (ст..17)   При цьому важливо підкреслити, що відмова в укладенні трудового договору або в просуванні по службі, звільнення за ініціативою адміністрації,   переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інвалідності не допускається, за вийнятком випадків, коли за  висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру та обсягу загрожує погіршенню здоров’я інвалідів.

Забезпечення прав інвалідів на працевлаштування та оплачувану роботу, в тому числі з умовою про виконання роботи вдома, здійснюється шляхом їх безпосереднього звернення до підприємств, установ, організацій чи до державної служби зайнятості.

Підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємстві, де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних у нього професійних навичок і знань, а також рекомендацій медико-соціальної експертизи.  Інвалідам, які не мають змоги працювати на підприємствах, в установах, організаціях, Державна служба зайнятості сприяє у працевлаштуванні з умовою про виконання роботи вдома.
Інваліди можуть залучатися до оплачуваних громадських робіт за їх згодою.·
 

  •       норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік


Згідно зі статтею 19 Закону № 875 для всіх роботодавців ( підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю) установлено норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, – у кількості одного робочого місця.

Особливість у тому, що цей норматив вважатиметься для роботодавця виконаним, якщо інваліда працевлаштовано не за сумісництвом, а як основного працівника (частина п’ята ст. 19 Закону № 875).
 

  •     роботодавці не мають права встановлювати для інвалідів випробування

Крім того, працевлаштовуючи інвалідів роботодавці не мають права встановлювати для них випробування (ст. 26 КЗпП України).
 

  •     режим роботи на умовах неповного робочого дня (неповного робочого тижня) та пільгові умови праці

 Згідно зі статтею 172 КЗпП, за бажанням працівника-інваліда або за вимогами його індивідуальної програми реабілітації, йому може встановлюватися режим роботи на умовах неповного робочого дня (неповного робочого тижня) та пільгові умови праці.

Важливо також звернути увагу, що залучати працівника-інваліда до надурочної роботи та до роботи в нічний час без згоди самого працівника-інваліда та якщо є відповідні обмеження у висновку медичної комісії, — заборонено.
 

  •     переведення на легшу роботу

Також, за бажанням працівника-інваліда, роботодавець може перевести його на легшу роботу. Це передбачено статтею 170 КЗпП. За працівником, переведеним на легшу роботу, протягом двох тижнів з дня переведення зберігатиметься попередня середня заробітна плата.
 

  •      переважне право залишення на роботі

Згідно зі статтею 42 КЗпП працівники-інваліди мають переважне право залишення на роботі (нарівні з іншими категоріями працівників, визначеними ст. 42 КЗпП), якщо на підприємстві відбувається скорочення чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва та праці. При цьому такий пріоритет мають лише працівники, інвалідність яких настала на цьому підприємстві як трудове каліцтво або професійне захворювання.
 

  •     інвалід має право достроково припинити укладений з ним строковий трудовий договір


При цьому, якщо стан здоров’я інваліда перешкоджає виконанню його трудових обов’язків, то, згідно зі статтею 39 КЗпП, інвалід має право достроково припинити укладений з ним строковий трудовий договір.
 

  •     право на щорічну оплачувану відпустку повної тривалості ще до настання шестимісячного терміну


 На відміну від звичайних працівників, працівники-інваліди, які недавно влаштувалися на роботу та ще не відпрацювали перших шість місяців на цьому підприємстві, можуть скористатися своїм правом на щорічну оплачувану відпустку повної тривалості ще до настання шестимісячного терміну їхньої безперервної роботи на цьому підприємстві. Також працівники-інваліди мають право на щорічну відпустку в зручний для них час (ст. 10 Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР).

Згідно зі статтею 6 Закону № 504 тривалість щорічної основної відпустки для працівників-інвалідів становить:
    для інвалідів I і II груп — 30 календарних днів,
    для інвалідів III групи — 26 календарних днів.

 

  •     відпустка без збереження заробітної плати

Відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 30 календарних днів щорічно надається інвалідам III групи, тривалістю до 60 календарних днів щорічно — інвалідам I та II груп.

Питання дотримання прав людей з інвалідністю у сфері праці та зайнятості є однією з важливих складових соціальної політики держави, спрямованої на забезпечення соціальної справедливості.

На сьогоднішній день для Держпраці, як новоутвореної Служби, залишаються декілька напрямів діяльності у сфері забезпечення захисту прав осіб з обмеженими фізичними можливостями, на які Держпраці звертає особливу увагу. А саме:

– впорядкування нормативно-правової бази діяльності Держпраці, що дозволить забезпечити більш ефективний державний нагляд (контроль) у цій сфері та дотримання прав осіб з інвалідністю у сфері праці та зайнятості. З цією метою Держпраці, зокрема, підготовлено проект Закону “Про внесення змін до статей 19,20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, який вже узгоджено з заінтересованими органами, і готується для подання на розгляду Уряду. У разі прийняття цього законопроекту буде відновлено втрачену державну функцію контролю за розрахунком та сплатою роботодавцями сум адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів. Ці кошти можуть бути спрямовані на заходи з соціальної, трудової, фізкультурно-спортивної та професійної реабілітації інвалідів, їх професійне навчання, створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів та інші важливі напрями.

Держпраці відповідно до покладених на неї повноважень здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами, які використовують найману працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування інвалідів у частині:

реєстрації у Фонді соціального захисту інвалідів;

подання звітів про зайнятість та працевлаштування інвалідів;
 

  • виконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.

Увага роботодавців звертається на те, що, працевлаштовуючи людей з інвалідністю, роботодавець:

    отримує відповідальних працівників, що цінують свою роботу;
    уникає штрафних санкцій за невиконання нормативу робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів;
    формує імідж свого підприємства чи організації, як соціально відповідального бізнесу та інше.

Результати перевірок свідчать про те, що працівник з інвалідністю, як правило, має сильнішу мотивацію до збереження роботи, ніж інші працівники, отже, за рівних умов, він надійніший, відданіший підприємству.

У разі, якщо порушуються трудові права громадян, осіб з інвалідністю, ви можете звернутися безпосередньо до Державної служби України з питань праці за адресою: 01601 м. Київ, вул. Десятинна, 14 та за телефоном «гарячої лінії» Держпраці 044 288-10-00
 


03.12.2015 |

Повернутись назад