Powered by : kan-studio Support by M.Saenko

У рамках євроінтеграційного процесу та з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств ДП «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України» (ДП «ГНМЦ») започаткувало в 2014 році постійнодіючий семінар-практикум з розробки та впровадження процедур управління ризиками у сфері охорони праці підприємства. Протягом року в роботі семінару взяли участь понад 100 керівників та фахівців промислових підприємств з усіх регіонів України.


За пропозицією учасників останнього семінару ДП «ГНМЦ» проводить 28 - 30 жовтня 2014 року семінар-практикум на тему: «Оцінка ризиків на робочих місцях». Цільова аудиторія семінару: керівники та фахівці підприємств, спеціалісти служб охорони праці, внутрішні аудитори, а також експерти технічні з промислової безпеки.

Основна мета семінару - надання практичних навичок з оцінки ризиків на робочих місцях. Під час семінару планується висвітлення таких питань:

  • методи з’ясування причин виникнення ризиків, їх визначення;
  • методологія визначення основних питань, які необхідно враховувати під час обробки та узагальнення інформації щодо ризиків на робочих місцях;
  • пошук ключових причин травматизму на виробництві;
  • ознайомлення з досвідом проведення ідентифікації ризиків на конкретному робочому місці, з наступним складанням «Карти ризиків» на прикладі підприємства;
  • особливості впровадження стандарту ISO – 9001 в організаціях, які надають послуги за аутсерсінгом;
  • відмінності нових редакцій міжнародних стандартів ISO 9001 та ISO 14001 від чинних.

Семінар на базі ДП «ГНМЦ» проводять досвідчені фахівці - аудитори ТОВ «Хелікс» та ТОВ «Тюф Райнланд Україна». У рамках семінару відбудеться тренінг «Виявлення небезпек, які виникають під час праці, визначення їх обсягу та рівня загрози» на базі AТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна».

Прес-служба теруправління Держгірпромнагляду
у Дніпропетровській області


30.09.2014 |

Повернутись назад